بشنوید| امیر شعرای معاصر ایران از نگاه علی اکبر صالحی

دریافت ۱ MB دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم درگذشت هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت. این پیام از سوی ایشان به صورت صوتی در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته که می شنوید.

/۶۲۶۲

دریافت ۱ MB

دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم درگذشت هوشنگ ابتهاج را تسلیت گفت. این پیام از سوی ایشان به صورت صوتی در اختیار خبرآنلاین قرار گرفته که می شنوید.

/۶۲۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.