بشنوید| تحلیل زلزله گیلان و هشدار برای تهران

دریافت ۷ MB فریبرز ناطقی الهی،استاد مدیریت بحران، بر اساس پژوهش های علمی اخیرش، پیش بینی های خود از زلزله و هشدارهای پیش رو برای مسئولان را مطرح کرده است. وی ضمن تحلیل بسترهای کشور که سابقه لرزه ای دارند، به مسئولان در تهران هشدار داد.
تحلیل این استاد مدیریت بحران و بنیانگذار مقاومت سازه در کشور را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه گیلان جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
بزرگی: ۴٫۳
محل وقوع: استان گیلان – حوالی رضوانشهر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲۲:۵۱:۱۴
طول جغرافیایی: ۴۹٫۰۹
عرض جغرافیایی: ۳۷٫۵
عمق زمین‌لرزه: ۲۳ کیلومتر
نزدیک‌ترین شهرها:
۷ کیلومتری رضوانشهر (گیلان)
۱۰ کیلومتری بازارجمعه (گیلان)
۱۱ کیلومتری پره سر (گیلان)
نزدیکترین مراکز استان:
۵۰ کیلومتری رشت
۱۰۵ کیلومتری زنجان
/۶۲۶۲

دریافت ۷ MB

فریبرز ناطقی الهی،استاد مدیریت بحران، بر اساس پژوهش های علمی اخیرش، پیش بینی های خود از زلزله و هشدارهای پیش رو برای مسئولان را مطرح کرده است. وی ضمن تحلیل بسترهای کشور که سابقه لرزه ای دارند، به مسئولان در تهران هشدار داد.

تحلیل این استاد مدیریت بحران و بنیانگذار مقاومت سازه در کشور را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه گیلان جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

بزرگی: ۴٫۳
محل وقوع: استان گیلان – حوالی رضوانشهر
تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ ۲۲:۵۱:۱۴
طول جغرافیایی: ۴۹٫۰۹
عرض جغرافیایی: ۳۷٫۵
عمق زمین‌لرزه: ۲۳ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:
۷ کیلومتری رضوانشهر (گیلان)
۱۰ کیلومتری بازارجمعه (گیلان)
۱۱ کیلومتری پره سر (گیلان)

نزدیکترین مراکز استان:
۵۰ کیلومتری رشت
۱۰۵ کیلومتری زنجان

/۶۲۶۲