بشنوید| دعوت محمدرضا زائری از اهالی کتاب و فرهنگ

مراسم نقد کتاب «مسافر سنت در هزاره سوم»، امروز یک شنبه ( ۲ مرداد ۱۴۰۱) در کتابخانه پارک شهر با همکاری کتابخانه زنده یاد روح الله رجایی و انتشارات آرما برگزار می شود.

مراسم نقد کتاب «مسافر سنت در هزاره سوم»، امروز یک شنبه ( ۲ مرداد ۱۴۰۱) در کتابخانه پارک شهر با همکاری کتابخانه زنده یاد روح الله رجایی و انتشارات آرما برگزار می شود.