بشنوید | رفتارهای نخ‌نمایی مسئولان در بحران سیل و تمسخر مردم

دریافت ۱۰ MB بحران سیل در کشور، سازمان های مرتبط با مدیریت بحران را با این پرسش روبرو کرد که اساسا وظیفه این نهادها در پیشگیری و کاهش خسارات حوادث چیست؟ از سویی، حضور نمایشی مسئولان دولتی، شهردار تهران و برخی نمایدگان مجلس و گرفتن عکس یادگاری در موقعیت های سیل زده، در میان افکار عمومی با موجی از انتقادها روبرو شد.
دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران، در این فایل صوتی با تحلیل علل این رفتارهای پوپولیستی، شیوه های نخ نمای مدیران در مدیریت بحران را مورد نقد و تحلیل قرار داده است.
فایل صوتی این متخصص مددکاری را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

بیشتر بخوانید:
یادداشت دکتر موسوی چلک در همین موضوع : مرگ مال همسایه است!
تحلیل و بررسی دکتر فریبرز ناطقی: بشنوید | چرا مدیران شهری برای سیل اطلاع‌رسانی نکردند؟
/۶۲۶۲

دریافت ۱۰ MB

بحران سیل در کشور، سازمان های مرتبط با مدیریت بحران را با این پرسش روبرو کرد که اساسا وظیفه این نهادها در پیشگیری و کاهش خسارات حوادث چیست؟ از سویی، حضور نمایشی مسئولان دولتی، شهردار تهران و برخی نمایدگان مجلس و گرفتن عکس یادگاری در موقعیت های سیل زده، در میان افکار عمومی با موجی از انتقادها روبرو شد.

دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران، در این فایل صوتی با تحلیل علل این رفتارهای پوپولیستی، شیوه های نخ نمای مدیران در مدیریت بحران را مورد نقد و تحلیل قرار داده است.
فایل صوتی این متخصص مددکاری را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

بیشتر بخوانید:
یادداشت دکتر موسوی چلک در همین موضوع : مرگ مال همسایه است!

تحلیل و بررسی دکتر فریبرز ناطقی: بشنوید | چرا مدیران شهری برای سیل اطلاع‌رسانی نکردند؟

/۶۲۶۲