بشنوید| «سایه» به روایت سهیل محمودی؛ شعر ابتهاج و نقش لطفی و شجریان

دریافت ۷ MB سهیل محمودی، شاعر معاصر در مراسم یادبود خبرآنلاین برای استاد سایه، این پرسش را مطرح کرد که اگر شعر «سایه» با موسیقی لطفی و شجریان گره نخورده بود، آیا «سایه» امروز در میان جامعه ما این جایگاه را داشت؟
سخنان این شاعر معاصر را درباره استادسایه می شنوید.
مطالب بیشتر در این باره:
«شهریار» بیشتر غزل را با زندگی مردم پیوند داد یا «ابتهاج»؟/ پاسخ رضا داوری اردکانی
بشنوید| هوشنگ ابتهاج، عشق به حسین(ع) را با چه تعبیری بیان می‌کند؟
بشنوید| امیر شعرای معاصر ایران از نگاه علی اکبر صالحی
مسعود بهنود: مصاحبه با «سایه» چهل سال طول کشید
چرا هوشنگ ابتهاج را دوست داریم؟

/۶۲۶۲

دریافت ۷ MB

سهیل محمودی، شاعر معاصر در مراسم یادبود خبرآنلاین برای استاد سایه، این پرسش را مطرح کرد که اگر شعر «سایه» با موسیقی لطفی و شجریان گره نخورده بود، آیا «سایه» امروز در میان جامعه ما این جایگاه را داشت؟
سخنان این شاعر معاصر را درباره استادسایه می شنوید.

مطالب بیشتر در این باره:

«شهریار» بیشتر غزل را با زندگی مردم پیوند داد یا «ابتهاج»؟/ پاسخ رضا داوری اردکانی

بشنوید| هوشنگ ابتهاج، عشق به حسین(ع) را با چه تعبیری بیان می‌کند؟

بشنوید| امیر شعرای معاصر ایران از نگاه علی اکبر صالحی

مسعود بهنود: مصاحبه با «سایه» چهل سال طول کشید

چرا هوشنگ ابتهاج را دوست داریم؟

/۶۲۶۲