بشنوید| «سایه» به روایت صادق زیباکلام؛ از برنامه «گلها» تا گرایش به حزب توده

آنچه می شنوید فایل صوتی نظرات دکتر صادق زیباکلام درباره رویکردهای سیاسی «هوشنگ ابتهاج» است.

آنچه می شنوید فایل صوتی نظرات دکتر صادق زیباکلام درباره رویکردهای سیاسی «هوشنگ ابتهاج» است.