بشنوید | «شوهر آهو خانم» و پرسشی درباره رضا شاه و کشف حجاب

دریافت ۷ MB ناصر مردانی، در یادداشت اخیر خود با عنوان « شوهرآهوخانم در مسقط» در گروه نخبگان خبرآنلاین این پرسش را مطرح کرده که چرا و چگونه واژه «کشف حجاب» در ایران رایج شده است؟
این کنشگر فرهنگی مقیم کشور عمان، در یادداشت خود با اشاره های جالبی از رمان «شوهر آهو خانم» نوشته «علی محمد افغانی»، به نقد حجاب اجباری و بررسی مساله کشف حجاب در دوره رضا شاه پرداخته است.
خلاصه این یادداشت را در پنج دقیقه با صدای ناصر مردانی می شنوید.
/۶۲۶۲

دریافت ۷ MB

ناصر مردانی، در یادداشت اخیر خود با عنوان « شوهرآهوخانم در مسقط» در گروه نخبگان خبرآنلاین این پرسش را مطرح کرده که چرا و چگونه واژه «کشف حجاب» در ایران رایج شده است؟

این کنشگر فرهنگی مقیم کشور عمان، در یادداشت خود با اشاره های جالبی از رمان «شوهر آهو خانم» نوشته «علی محمد افغانی»، به نقد حجاب اجباری و بررسی مساله کشف حجاب در دوره رضا شاه پرداخته است.
خلاصه این یادداشت را در پنج دقیقه با صدای ناصر مردانی می شنوید.

/۶۲۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.