بشنوید| غزل «سایه» پس از سعدی و حافظ؛ از نگاه کامیار عابدی

دریافت ۵ MB استاد کامیار عابدی، پژوهشگر و منتقد شعر معاصر فارسی در مراسم یادبود استاد سایه در کلاب هاوس خبرآنلاین، به نکاتی درباره جایگاه ادبی و شعر سایه، نوآوری های او و توانمندی های شاعری هوشنگ ابتهاج در دوران معاصر اشاره کرده است.
سخنان این پژوهشگر شعر معاصر را درباره جایگاه غزل های «سایه» در صدسال اخیر شعر فارسی می شنوید.
مطالب بیشتر در این باره:
بشنوید| نظر سهیل محمودی درباره ارتباط «سایه» با لطفی و شجریان
«شهریار» بیشتر غزل را با زندگی مردم پیوند داد یا «ابتهاج»؟/ پاسخ رضا داوری اردکانی
بشنوید| هوشنگ ابتهاج، عشق به حسین(ع) را با چه تعبیری بیان می‌کند؟
بشنوید| امیر شعرای معاصر ایران از نگاه علی اکبر صالحی
مسعود بهنود: مصاحبه با «سایه» چهل سال طول کشید
چرا هوشنگ ابتهاج را دوست داریم؟

/۶۲۶۲

دریافت ۵ MB

استاد کامیار عابدی، پژوهشگر و منتقد شعر معاصر فارسی در مراسم یادبود استاد سایه در کلاب هاوس خبرآنلاین، به نکاتی درباره جایگاه ادبی و شعر سایه، نوآوری های او و توانمندی های شاعری هوشنگ ابتهاج در دوران معاصر اشاره کرده است.

سخنان این پژوهشگر شعر معاصر را درباره جایگاه غزل های «سایه» در صدسال اخیر شعر فارسی می شنوید.

مطالب بیشتر در این باره:

بشنوید| نظر سهیل محمودی درباره ارتباط «سایه» با لطفی و شجریان

«شهریار» بیشتر غزل را با زندگی مردم پیوند داد یا «ابتهاج»؟/ پاسخ رضا داوری اردکانی

بشنوید| هوشنگ ابتهاج، عشق به حسین(ع) را با چه تعبیری بیان می‌کند؟

بشنوید| امیر شعرای معاصر ایران از نگاه علی اکبر صالحی

مسعود بهنود: مصاحبه با «سایه» چهل سال طول کشید

چرا هوشنگ ابتهاج را دوست داریم؟

/۶۲۶۲