بشنوید | مدیران پاچه‌گِلی چه نقشی در مدیریت بحران سیل دارند؟

دریافت ۸ MB آیا برای مدیریت سیل لازم بود که مدیران کشور با لباس های مدیریتی و همراه با روباط عمومی هایشان در موقعیت های خسارت دیده سیل حضور فیزیکی پیدا کنند؟ رفتارهای مدیران کشور در این خصوص به طور جدی مورد نقد نخبگان کشور و تمسخر مردم در فضاهای اجتماعی قرار گرفت.
دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران، در این فایل صوتی با تحلیل این برخوردهای غیر مدیریتی، این نوع برخوردها را شیوه های «مدیریت پاچه گلی» نامیده است.
یادداشت صوتی این استاد مدیریت بحران را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

بیشتر بخوانید:
تحلیل و بررسی دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران در این موضوع: بشنوید | رفتارهای نخ‌نمای مسئولان در بحران سیل و تمسخر مردم
نقد میرزاعلی آیت اللهی را در این باره بخوانید: آب گل‌آلود سیل و مردم‌فریبی مسئولان!
نقد سیدعبدالجواد موسوی را بخوانید: ما نمانیم و عکس ما ماند
۶۲۶۲

دریافت ۸ MB

آیا برای مدیریت سیل لازم بود که مدیران کشور با لباس های مدیریتی و همراه با روباط عمومی هایشان در موقعیت های خسارت دیده سیل حضور فیزیکی پیدا کنند؟ رفتارهای مدیران کشور در این خصوص به طور جدی مورد نقد نخبگان کشور و تمسخر مردم در فضاهای اجتماعی قرار گرفت.

دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله و عضو وابسته فرهنگستان علوم ایران، در این فایل صوتی با تحلیل این برخوردهای غیر مدیریتی، این نوع برخوردها را شیوه های «مدیریت پاچه گلی» نامیده است.

یادداشت صوتی این استاد مدیریت بحران را در گروه نخبگان خبرآنلاین می شنوید.

بشنوید | مدیران پاچه‌گِلی چه نقشی در مدیریت بحران سیل دارند؟

بیشتر بخوانید:

تحلیل و بررسی دکتر سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری ایران در این موضوع: بشنوید | رفتارهای نخ‌نمای مسئولان در بحران سیل و تمسخر مردم

نقد میرزاعلی آیت اللهی را در این باره بخوانید: آب گل‌آلود سیل و مردم‌فریبی مسئولان!

نقد سیدعبدالجواد موسوی را بخوانید: ما نمانیم و عکس ما ماند

۶۲۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.