بلافاصله این خبر را تکذیب کنید!

پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت اعلام کرد: وزارت ارشاد خواستار صدور مجوز برای واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت اعلام کرد: وزارت ارشاد خواستار صدور مجوز برای واگذاری کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به نهاد کتابخانه های عمومی کشور شده است.