بهار و تحول

بهار آغاز تحول است و عید نوروز را همیشه به عنوان تحول در روابط افراد با یک دیگر می شناسیم.
کدورت ها را با دیدار و آشتی از بین می برند و با عید دیدنی رسم زیبا و ارزشمند صله رحم و اخوت را زنده نگه می دارند.
اما چه خوب می شود اگر در روابط دولت و مردم نیز تغییر ایجاد شود. و صرفا به چند پیام و دیدار مسئولین با یک دیگر بسنده نشود.
نگاه حکومت به مردم در هر بهار نو شود، ارتباط محکم تر شود و احوال مردم بهتر شود.
نسل ها در حال تغییرند ، فهم ها متفاوت می شوند ، نیاز های جدیدی از سوی نسل نو احساس و مطرح می شود و زبان مفاهمه نیز تغییر می کند.
حکومتی موفق تر است که فرزند زمان خویشتن باشد نه در خواب گذشته و نه با تفکرات و سیاست های دیرین.
در ارتباطات بین المللی نیز می توان با حفظ اصول عزت و حکمت در زمینه مصلحت سال به سال نوع دیگری عمل کرد . اگر دو اصل قبلی حفظ شود تغییر سیاست ها و روش ها بر اساس مصلحت ، عدول از موازین نخواهد بود
اقبال لاهوری چه زیبا می گوید:
فروغ آدم خاکی ز تازه کاریهاست
مه و ستاره کنند آن چه پیش از این کردند.
سال ۱۴۰۱ در مواردی بر مردم سخت گذشت و مشکلات اقتصادی و رو در رویی های اجتم..

بهار آغاز تحول است و عید نوروز را همیشه به عنوان تحول در روابط افراد با یک دیگر می شناسیم.
کدورت ها را با دیدار و آشتی از بین می برند و با عید دیدنی رسم زیبا و ارزشمند صله رحم و اخوت را زنده نگه می دارند.
اما چه خوب می شود اگر در روابط دولت و مردم نیز تغییر ایجاد شود. و صرفا به چند پیام و دیدار مسئولین با یک دیگر بسنده نشود.
نگاه حکومت به مردم در هر بهار نو شود، ارتباط محکم تر شود و احوال مردم بهتر شود.
نسل ها در حال تغییرند ، فهم ها متفاوت می شوند ، نیاز های جدیدی از سوی نسل نو احساس و مطرح می شود و زبان مفاهمه نیز تغییر می کند.
حکومتی موفق تر است که فرزند زمان خویشتن باشد نه در خواب گذشته و نه با تفکرات و سیاست های دیرین.
در ارتباطات بین المللی نیز می توان با حفظ اصول عزت و حکمت در زمینه مصلحت سال به سال نوع دیگری عمل کرد . اگر دو اصل قبلی حفظ شود تغییر سیاست ها و روش ها بر اساس مصلحت ، عدول از موازین نخواهد بود
اقبال لاهوری چه زیبا می گوید:
فروغ آدم خاکی ز تازه کاریهاست
مه و ستاره کنند آن چه پیش از این کردند.
سال ۱۴۰۱ در مواردی بر مردم سخت گذشت و مشکلات اقتصادی و رو در رویی های اجتماعی خاطره تلخی برای بخشی از مردم کشورمان به جای گذاشت. از خداوند رحمان سال ۱۴۰۲ را سالی پر برکت با شادی و تفاهم و زیبایی در خور ایرانیان نجیب زاده از هر دین و آیینی آرزودارم.

عیدتان مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.