به اسم آموزش، به کام فرهنگ غیر

آموزش بسیار مهم است اما اینکه چه آموزش می­دهیم و با چه انگیزه و چه هدف و چه روش بسیار مهم تر است.

آموزش بسیار مهم است اما اینکه چه آموزش می­دهیم و با چه انگیزه و چه هدف و چه روش بسیار مهم تر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.