بی‌ریشه‌ها!

چندی پیش به اقتفای غزل ۲۲۶ دیوان حافظ شیرازی و به مناسبت زادروز مولانای بلخی سروده شد که متن آن به خاطر اختلال اینترنت با اندکی تاخیر منتشر می‌شود.

چندی پیش به اقتفای غزل ۲۲۶ دیوان حافظ شیرازی و به مناسبت زادروز مولانای بلخی سروده شد که متن آن به خاطر اختلال اینترنت با اندکی تاخیر منتشر می‌شود.