بی‌اعتنا به حرف مفت آدم‌های بیکار

دو تن از دوستان عزیز و یاران جانی میهمانم بودند. از آنان عذرخواهی کردم بابت این که باید دقایقی را صبر کنند تا برنامه‌ای که در کلاب‌هاوس داشتم تمام شود و آن‌گاه تمام قد در خدمتشان باشم.

دو تن از دوستان عزیز و یاران جانی میهمانم بودند. از آنان عذرخواهی کردم بابت این که باید دقایقی را صبر کنند تا برنامه‌ای که در کلاب‌هاوس داشتم تمام شود و آن‌گاه تمام قد در خدمتشان باشم.