«بی نشان» از واقعیت/ این کدام سایت خبری است؟!

راما قویدل در سریال «بی نشان» قصد دارد روایت کننده روزهای کاری یک سایت خبری و مشکلات و دردسرهای پیرامون سردبیر چنین رسانه هایی باشد.

راما قویدل در سریال «بی نشان» قصد دارد روایت کننده روزهای کاری یک سایت خبری و مشکلات و دردسرهای پیرامون سردبیر چنین رسانه هایی باشد.