تأثیر مکمل کوالی فول بر سقط های خود به خودی

مکمل کوالی فول یکی از مکمل های اساسی از گروه فولیک اسید است که دارای فولات و فولیک اسید می باشد و دارای خواص ویژه ای برای زنان و مردان می باشد. از جمله مهم ترین خواص آن این است که بر پیشگیری از سقط های خود به خودی در بانوان اثر گذار بوده و به کم خونی کمک می کند. هم چنین مشکلات باروری را در زنان و مردان کاهش می دهد. در متن زیر اطلاعات بیشتری در این باره ارائه شده است.
تاثیر مکمل کوالی فول بر سقط ‌های خود به خودی
سقط خود به خودی و از دست دادن حاملگی به طور طبیعی قبل از هفته بیستم بارداری اتفاق می افتد. در محاوره، سقط خود به خودی به عنوان «سقط جنین» نامیده می شود. سقط زودرس فقط به سقط جنین خود به خود در سه ماهه اول اطلاق می شود. با این حال، سه ماهه اول زمانی است که بیشتر سقط جنین ‌های خود به خودی اتفاق می‌افتد. سقط زودرس حاملگی اشکال مختلفی دارد.

سقط جنین اجتناب ناپذیر از سقط جنین تهدید شده با وجود باز بودن دهانه رحم متمایز می شود که نشان دهنده عبور اجتناب ناپذیر محصولات حاملگی است. در سقط ناقص، عبور «ناقص» محصولات لقاح از مجرای دهانه رحم وجود دارد. سقط جنین کامل به عنوان عبور کامل هم..

مکمل کوالی فول یکی از مکمل های اساسی از گروه فولیک اسید است که دارای فولات و فولیک اسید می باشد و دارای خواص ویژه ای برای زنان و مردان می باشد. از جمله مهم ترین خواص آن این است که بر پیشگیری از سقط های خود به خودی در بانوان اثر گذار بوده و به کم خونی کمک می کند. هم چنین مشکلات باروری را در زنان و مردان کاهش می دهد. در متن زیر اطلاعات بیشتری در این باره ارائه شده است.

تاثیر مکمل کوالی فول بر سقط ‌های خود به خودی

سقط خود به خودی و از دست دادن حاملگی به طور طبیعی قبل از هفته بیستم بارداری اتفاق می افتد. در محاوره، سقط خود به خودی به عنوان «سقط جنین» نامیده می شود. سقط زودرس فقط به سقط جنین خود به خود در سه ماهه اول اطلاق می شود. با این حال، سه ماهه اول زمانی است که بیشتر سقط جنین ‌های خود به خودی اتفاق می‌افتد. سقط زودرس حاملگی اشکال مختلفی دارد.

سقط جنین اجتناب ناپذیر از سقط جنین تهدید شده با وجود باز بودن دهانه رحم متمایز می شود که نشان دهنده عبور اجتناب ناپذیر محصولات حاملگی است. در سقط ناقص، عبور «ناقص» محصولات لقاح از مجرای دهانه رحم وجود دارد. سقط جنین کامل به عنوان عبور کامل همه محصولات بارداری تعریف می شود. سقط مکرر به عنوان سه بار یا بیشتر از دست دادن حاملگی متوالی تعریف می شود. سقط سپتیک زمانی ممکن است رخ دهد که محصولات باقیمانده حاملگی عفونی شوند، که معمولاً در شرایط سقط القای غیر استریل رخ می دهد.

سقط خود به خودی که به معنای از دست دادن بارداری بدون مداخله خارجی قبل از هفته ۲۰ بارداری است، تا ۲۰ درصد از حاملگی های شناخته شده را تحت تاثیر قرار می دهد. سقط خود به خودی را می توان به سقط جنین تهدید شده، سقط جنین اجتناب ناپذیر، سقط ناقص، سقط فراموش شده، سقط سپتیک، سقط کامل و سقط خود به خودی مکرر تقسیم کرد. سونوگرافی در تشخیص سقط خود به خودی مفید است، اما اگر حاملگی خارج از رحم را نتوان رد کرد، ممکن است آزمایشات دیگری مورد نیاز باشد. ناهنجاری های کروموزومی تقریباً ۵۰ درصد از سقط های خود به خودی را ایجاد می کنند. چندین عامل دیگر نیز ممکن است نقش داشته باشند. درمان سنتی ناشی از تخلیه جراحی رحم، درمان انتخابی در بیماران ناپایدار باقی مانده است. مطالعات اخیر نشان می دهد که مدیریت انتظاری یا پزشکی در بیماران منتخب مناسب است. بیمارانی که سقط خود به خودی کامل شده اند به ندرت نیاز به مداخله پزشکی یا جراحی دارند. برای زنانی که سقط جنین خود به خودی ناقص دارند، درمان انتظاری تا دو هفته معمولاً موفقیت ‌آمیز است و درمان دارویی سود اضافی کمی دارد. هنگامی که بیماران مجاز به انتخاب بین گزینه های درمانی هستند، درصد زیادی مدیریت انتظاری را انتخاب می کنند. مدیریت انتظاری سقط خود به خودی از دست رفته دارای میزان موفقیت متغیر است، اما درمان دارویی با میزوپروستول داخل واژینال ۸۰ درصد میزان موفقیت دارد. پزشکان باید از مسائل روانشناختی که بیماران و همسرانشان پس از اتمام سقط خود به خود با آن مواجه می شوند، آگاه باشند. زنان تا یک سال پس از سقط خود به خود در معرض خطر ابتلا به افسردگی و اضطراب قابل توجهی هستند. مشاوره برای رسیدگی به احساس ناراحتی، فرآیند غم و اندوه و نحوه کنار آمدن با دوستان و خانواده باید ارائه شود.

همان طور که اشاره شد، سقط خود به خودی به از دست دادن حاملگی در کمتر از هفته ۲۰ بارداری در صورت عدم انجام اقدامات پزشکی یا جراحی انتخابی برای خاتمه بارداری اشاره دارد. اصطلاح سقط جنین اغلب در مورد بیماران استفاده می شود زیرا کلمه سقط جنین با ختم انتخابی همراه است.

تقریباً ۲۰ درصد از زنان باردار قبل از هفته ۲۰ بارداری مقداری خونریزی خواهند داشت و تقریباً نیمی از این حاملگی ها به سقط خود به خودی ختم می شود.

سقط در معرض خطر با خونریزی واژینال در یک زن با بارداری تایید شده تعریف می شود. خونریزی سه ماهه اول در یک زن باردار دارای تشخیص افتراقی گسترده است و باید با شرح حال کامل و معاینه فیزیکی بررسی شود. آزمایش‌های آزمایشگاهی باید شامل هیدروکسید پتاسیم و میکروسکوپ «آماده‌سازی مرطوب» از هرگونه ترشحات واژن، شمارش کامل خون، تعیین گروه خونی و آزمایش Rh و آزمایش کمی hCG سرم باشد. آزمایش سوزاک و کلامیدیا نیز باید در نظر گرفته شود. سونوگرافی برای شناسایی وضعیت بارداری و بررسی داخل رحمی بودن بارداری بسیار مهم است. هنگامی که سونوگرافی ترانس واژینال رحم خالی را نشان داد و سطح کمی hCG سرم بیشتر ازmIU 1800 در هر میلی لیتر (IU 1800 در هر لیتر) باشد، باید حاملگی خارج از رحم را در نظر گرفت. اگر سطح کمی hCG بیشتر از mIU 3500 در میلی لیتر IU)3500 در لیتر) باشد، حاملگی است. خالی بودن رحم در معاینه اولتراسوند ممکن است نشان دهنده سقط جنین خود به خودی کامل باشد، اما تا زمانی که حاملگی خارج رحمی حذف نشود، تشخیص قطعی نیست. اگر در معاینه اولتراسوند حاملگی داخل رحمی مشخص شود، حاملگی خارج رحمی بعید است، اگرچه حاملگی هتروتوپیک گزارش شده است (یعنی حاملگی داخل رحمی و حاملگی خارج رحمی همزمان).

اتساع و کورتاژ درمان سنتی سقط جنین خود به خود است. آسپیراسیون با خلاء دستی یکی دیگر از گزینه های جراحی است. تخلیه سریع رحم در گذشته به دلیل خطر عفونت و نگرانی در مورد اختلالات انعقادی ناشی از باقی ماندن محصولات بارداری توصیه شده است. هنگامی که بیمار به دلیل خونریزی شدید ناپایدار است یا شواهدی دال بر سقط سپتیک دارد، تخلیه سریع رحم با جراحی، درمان انتخابی است. انتخاب بیمار دلیل دیگری برای ادامه تخلیه جراحی است. برخی از زنان ممکن است قبل از مراجعه برای ارزیابی بالینی، سقط جنین خود به خود را انجام داده باشند. اگر معاینه سونوگ رافی خالی بودن رحم را نشان دهد و ارزیابی بافت خارج شده وجود محصولات حاملگی را تأیید کند، نیازی به اقدام بیشتری نیست. در این موارد، بیماران سقط خود به‌ خودی کامل شده‌اند و می‌توان آن‌ها را به ‌طور منتظره مدیریت کرد. اگر محصولات لقاح از نظر فیزیکی زمانی که رحم خالی است تأیید نشود، باید حاملگی خارج از رحم را رد کرد. در زنانی که سقط‌های خود به ‌خودی فراموش‌ شده دارند، مدیریت انتظاری نسبت به درمان دارویی، نرخ موفقیت متغیر اما عموماً پایین‌تری دارد که از ۱۶ تا ۷۶ درصد متغیر است. تکمیل سقط خود به خود بدون مداخله جراحی. یک مطالعه نشان داد که بیماران پس از استفاده از ۸۰۰ میکروگرم میزوپروستول، تزریق داخل واژینال و در صورت لزوم پس از چهار ساعت تکرار، ۸۰ درصد موفقیت داشتند. تجویز داخل واژینال میزوپروستول باعث اسهال کمتری نسبت به تجویز خوراکی می شود. هنگام انتخاب روش درمانی برای سقط جنین خود به خود، ترجیحات بیمار باید در نظر گرفته شود. پزشکان باید در مورد گزینه های موجود و شواهدی برای حمایت از هر گزینه با بیمار صحبت کنند. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد زنانی که به آنها فرصت انتخاب یک گزینه درمانی داده می شود، سلامت روان بعدی بهتری نسبت به زنانی که اجازه انتخاب درمان خود را ندارند، دارند. با این حال، بیماران از شیوه درمانی که دریافت می کنند ابراز خوشحالی می کنند. هنگامی که با مدیریت غیر تهاجمی شروع می شود و بعداً نیاز به مداخله جراحی دارند، مایلند که دوباره همان مراقبت را داشته باشند.

یکی از مکمل های بسیار مهم مورد استفاده افراد مکمل کوالی فول می باشد که دارای خواص و ویژگی های بسیار مهمی به ویژه در زمان بارداری زنان می باشد، از جمله مهم ترین ویژگی های استفاده از آن این است که به درمان سندرم کیست تخمدان زنان کمک کرده و موجب بهبود عملکرد سیستم عصبی و درمان نازایی در زنان و مردان می شود و فولات مورد نیاز بدن را تأمین می کند. کمک به درمان کم خونی نیز یکی دیگر از خواص استفاده از مکمل موردنظر می باشد. حال در ارتباط با موضوع مورد بررسی، استفاده از مکمل موردنظر نقش بسزایی در پیشگیری از سقط خود به خودی جنین دارد. محصول مورد نظر، از آن جایی که فولات و اسید فولیک موردنیاز بدن را تأمین می کند، از اختلالات موجود در بارداری به ویژه سقط کمک های بسیار مؤثری می کند. رشد بدن افراد به ویژه خانم ها در زمان بارداری و برای سلامت جنین نیازمند استفاده از فولیک اسید است و کمبود آن در بدن خانم ها، به ویژه زنان باردار منجر به ایجاد اختلالاتی در رشد مغز و نخاع در نوزادان و نقص لوله عصبی جنین می شود. بنابراین، استفاده قرص کوالی فول در قبل از بارداری و در حین بارداری منجر به ایجاد سلامت در جنین و جلوگیری از زایمان زودرس در فرد و پیشگیری از کم خونی در فرد می شود. روش مصرف مکمل موردنظر، روزانه ۱ عدد و مطابق با دستورالعمل های پزشک است. تاکنون هیچ گونه عوارضی از مصرف قرص موردنظر گزارش نشده است. مکمل مورد نظر را باید در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتی گراد و به دور از دسترس کودکان نگهداری شود. ترکیبات موجود در محصول مورد نظر بدین صورت است که حاوی ۱۲۰۰ میکروگرم هیدروکسی تترا هیدروفولات گلوکز امین معادل ۶۰۰ میکروگرم فولات است.

نوشته تأثیر مکمل کوالی فول بر سقط های خود به خودی اولین بار در داروخانه آنلاین داروهلپ | داروخانه آنلاین | ارسال رایگان | darookhaneonline. پدیدار شد.