تاملی در جایگاه ایران در اقتصاد جهان

دوست بسیار ارجمند و عزیزی، گله مندانه از وضعیت اقتصادی ایران، متنی زیبا برایم فرستاده که من را به فکر برد.

دوست بسیار ارجمند و عزیزی، گله مندانه از وضعیت اقتصادی ایران، متنی زیبا برایم فرستاده که من را به فکر برد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.