تحولی در همزمانی دو بهار

سالی که گذشت پر از فراز و نشیب بود و دغدغه و امید. امیدبه بهبودی اوضاع و شرایط اقتصادی وسیاسی میهن. امیدواریم که امیدها تازه شود. حال با ورود به سال جدید، از خداوند قادر مهربان طلب می کنیم تحولی در دلها و جان های ما پدید آورد و حالمان را به احسن الحال دگرگون کند.
اینک درآستانه ی بهار رمضان و ماه قرآن و خودسازی و تزکیه، انصاف و عدالت دوستی، شرف انسانی و پاسداشت فضیلت های اخلاقی را درجامعه ی ما زنده کند. بی تردید در تحول اخلاقی یک جامعه تلاش همگانی برای بهبود شرایط و پرهیز از کینه ها و کدورت ها و افراط ها و تفریط ها آنچه سبب جلب محبت و نصرت الهی است.
مراعات انصاف در رفتارها و گفتارهاست و وعده الهی آنجا محقق خواهد شد که تلاش منصفانه بکنیم تا خداوندحکیم راه های رستگاری رابر ما نشان دهد. که فرمود: « والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»
سالی دیگر از عمر مقدر ما که بزرگترین سرمایه الهی ماست گذشت. روزهایی که هرگز باز نمی گردند و ما همه سرخوش از پایان سالی از عمر و ورود به سالی جدید به هم تبریک و تهنیت می گوییم. اگر میل به خلود و جاودانگی را که با فطرت آدمی عجین است از انسان برگیریم این شادمانی ..

سالی که گذشت پر از فراز و نشیب بود و دغدغه و امید. امیدبه بهبودی اوضاع و شرایط اقتصادی وسیاسی میهن. امیدواریم که امیدها تازه شود. حال با ورود به سال جدید، از خداوند قادر مهربان طلب می کنیم تحولی در دلها و جان های ما پدید آورد و حالمان را به احسن الحال دگرگون کند.
اینک درآستانه ی بهار رمضان و ماه قرآن و خودسازی و تزکیه، انصاف و عدالت دوستی، شرف انسانی و پاسداشت فضیلت های اخلاقی را درجامعه ی ما زنده کند. بی تردید در تحول اخلاقی یک جامعه تلاش همگانی برای بهبود شرایط و پرهیز از کینه ها و کدورت ها و افراط ها و تفریط ها آنچه سبب جلب محبت و نصرت الهی است.
مراعات انصاف در رفتارها و گفتارهاست و وعده الهی آنجا محقق خواهد شد که تلاش منصفانه بکنیم تا خداوندحکیم راه های رستگاری رابر ما نشان دهد. که فرمود: « والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا»

سالی دیگر از عمر مقدر ما که بزرگترین سرمایه الهی ماست گذشت. روزهایی که هرگز باز نمی گردند و ما همه سرخوش از پایان سالی از عمر و ورود به سالی جدید به هم تبریک و تهنیت می گوییم. اگر میل به خلود و جاودانگی را که با فطرت آدمی عجین است از انسان برگیریم این شادمانی قدری عجیب به نظر می رسد.!
چرا باید از کم شدن سرمایه عمرمان سرخوش باشیم جز اینکه یک سال دیگر از رنج زندگی را توام با بندگی خداوند سبحان پشت سرنهاده باشیم؟! پس ما دنبال حیات جاودانه ای هستیم که گذر از این لحظات جانکاه عمر، دسترسی به آن را برای ما ممکن و نزدیکتر می کند. شاید مراد از اشتیاق به لقای پروردگار در نگاه عارفان موحد ناشی از همین نگاه باشد. بیان امیرمومنان را یاد بیاوریم که فرمود :"هر روز که درآن از معصیت و نافرمانی خداوند سبحان دوری صورت گیرد همان روز عیداست ".

از خداوند بخواهیم هر روز و هرلحظه عمر باقیمانده مان را برکتی عظیم بخشد که در پرتو آن تقرب به رضای حق تعالی را بجوییم و بر خدمت به بندگانش همت گماریم. حال که بناست سختی ها و رنج های زندگی را به جان بخریم از قبل آن توشه برای آخرت خویش برچینیم و بیندوزیم که راه دراز است و ما کم توشه ! برای این راه دراز باید توشه ای بیندوزیم که بکار آید .
خدایا! از تو می خواهیم در سال نو ما را به فطرت الهی خویش بازگردانی و آنچه لازمه آدمیت و انسان شدن ماست بر ما الهام فرمایی. خدایا بی لطف و کمک خودت ما بندگان ضعیف و سرکشی هستیم که سامان نمی یابیم. پس ما را به کرم و بزرگواری خود از شر نفس اماره رهایی بخش و بر تلاش آگاهانه و مجاهدت مخلصانه در مسیر بندگیت موفق و رهنمون باش و توجه ما را از هر آنچه غیر توست دور ساز و نیازهای رشد و تکامل ما را در سایه بندگی خودت سامان بخش.
«یامقلب القلوب والابصار» که تدبیر شب و روز با توست ما را در آستانه ی سال نو و تجدید حیات طبیعت حیاتی درخور بندگی خودبخش و جان های ما را در زلال معرفت خود شست و شو ده و با فرهنگ عبودیت خویش مانوس ساز که تو صاحب و مالک و پروردگار ما هستی و جز مهر و رضای تو رنج های ما را التیامی نیست.
خدایا صالحان را در اقامه آیین بندگی و نصرت بندگانت توفیق ده و این سال جدید را به یمن نام مبارک ولی برگزیده و منتظر بر مستضعفان جهان، سال رهایی از رنج جنگ و فقر و ناداری و سوتدبیر مقرر بدار و حال مان را به احسن الحال مبدل فرما.