تحولی دیگر در رسانه ملی/ عکس

به گزارش خبرآنلاین سایت رسانه بلاگ نوشت:تحول جدید اما درباره دامنه این سایت است که بر خلاف رویه سال های اخیر رسانه ملی که همیشه از پسوند(ir) برای سایت های تحت نظر خود استفاده می کرد این بار این رویه تغییر یافته و از پسوند بین المللی (com) و دامنه (fbtv3.com) استفاده شده است.
این در حالی است که تا قبل از این، سایت های مختلف صداوسیما الزاما باید از پسوند ایرانی(ir) استفاده می کردند.

به گزارش خبرآنلاین سایت رسانه بلاگ نوشت:تحول جدید اما درباره دامنه این سایت است که بر خلاف رویه سال های اخیر رسانه ملی که همیشه از پسوند(ir) برای سایت های تحت نظر خود استفاده می کرد این بار این رویه تغییر یافته و از پسوند بین المللی (com) و دامنه (fbtv3.com) استفاده شده است.
این در حالی است که تا قبل از این، سایت های مختلف صداوسیما الزاما باید از پسوند ایرانی(ir) استفاده می کردند.

تحولی دیگر در رسانه ملی/ عکس