تخریب وحشیانه ویلای غیرمجاز! 

اصل خبر: ببینید | تخریب ویلای غیرمجاز ۳ میلیاردی که پیست اسب دوانی دارد
اما در چند روز گذشته که شور و هیجان تخریب بعد از دستور مقام عالی قوه قضاییه در خصوص ویلاهای غیر قانونی جاده چالوس باز جان تازه ای به خود گرفته است دیدم جای درنگ نیست و باید نکاتی عرض کنم. بدون شک دستور آقای اژه ای حرکت ماندگاری است که در تاریخ با نگاه مثبت ثبت خواهد شد؟ شروع توقف خلاف از نهاد مسول که امری ستودنی است!
اما ما متمدن تر از آنیم که تخریب در زندگی ما جایی داشته باشد! وحشی ترین اقدامی که در حال حاضر در نظرم در کشور هست تخریب بناها، ساختمان ها، و ویلا های غیر مجاز است! بجای تخریب به عنوان جریمه، آیا بهتر نیست آنها را به خوابگاه و درماندگاه عمومی تبدیل بکنیم، اما چرا ؟
اجازه بفرمایید تحلیلی و نه احساسی به قضیه نگاه کنیم. یک ویلا یا ساختمان غیر مجاز به صورت کامل طی یکی دو سال یا حتی در صورت فوریت طی چند مدت و نه یک شبه ساخته می شود ! این مطلب مهم توسط آقای اژه ای نیز بصورت کامل و صحیح بیان شده است.
اصل خبر: دستور مهم قاضی القضات در مورد چالوس | موضوع تعجب‌برانگیز از نظر اژه‌ای؛ سازه‌های غیرقانونی را مقاب..

اصل خبر: ببینید | تخریب ویلای غیرمجاز ۳ میلیاردی که پیست اسب دوانی دارد
اما در چند روز گذشته که شور و هیجان تخریب بعد از دستور مقام عالی قوه قضاییه در خصوص ویلاهای غیر قانونی جاده چالوس باز جان تازه ای به خود گرفته است دیدم جای درنگ نیست و باید نکاتی عرض کنم. بدون شک دستور آقای اژه ای حرکت ماندگاری است که در تاریخ با نگاه مثبت ثبت خواهد شد؟ شروع توقف خلاف از نهاد مسول که امری ستودنی است!

اما ما متمدن تر از آنیم که تخریب در زندگی ما جایی داشته باشد! وحشی ترین اقدامی که در حال حاضر در نظرم در کشور هست تخریب بناها، ساختمان ها، و ویلا های غیر مجاز است! بجای تخریب به عنوان جریمه، آیا بهتر نیست آنها را به خوابگاه و درماندگاه عمومی تبدیل بکنیم، اما چرا ؟

اجازه بفرمایید تحلیلی و نه احساسی به قضیه نگاه کنیم. یک ویلا یا ساختمان غیر مجاز به صورت کامل طی یکی دو سال یا حتی در صورت فوریت طی چند مدت و نه یک شبه ساخته می شود ! این مطلب مهم توسط آقای اژه ای نیز بصورت کامل و صحیح بیان شده است.
اصل خبر: دستور مهم قاضی القضات در مورد چالوس | موضوع تعجب‌برانگیز از نظر اژه‌ای؛ سازه‌های غیرقانونی را مقابل چشمان مسئولان ساخته‌اند

در همین رابطه، نگاهی به تصاویر یک ویلا کامل در بابلسر که چند مدت پیش تخریب شد و در رسانه ها خیلی هم خبر ساز شد، بخوبی حاکی از آن است که این ویلا با کلیه امکانات یک شبه تکمیل نشده است! با دیدن این تصاویر حتما عده ای هم دست و هورا کشیدند.

تخریب وحشیانه ویلای غیر مجاز! 

سوال:
چه شخصی یا ارگانی وظیفه خود را در طول زمان ساخت این بناها انجام نداده است که حال بعد از اتمام کل کار، مبلمان، سالها استفاده ناگهان باید تخریب شوند؟ به زبان ساده چه کسانی رشوه گرفته و روی خود را آن طرف کرده اند تا این ویلا و این گونه ویلاها در سراسر کشور ساخته شوند؟ جواب مشخص است. نیست؟ همان فرمایش ریاست محترم قوه قضاییه است " در مقابل چشمان مسئولان ساخته اند!؟

راه حل:
دوست نداشته و ندارم ایراد بگیرم و راه حلی ارایه نکنم.

١- قبل از تخریب واحد های ساخته شده، ابتدا کلیه افراد رشوه گیر و ارگانهای متخلف شناسایی و آنها از بنیاد تخریب شوند (اخراج، باز پرداخت، حبس، جریمه سنگین و …). برای هر یک از ویلا های غیر مجاز این افراد مشخص و این کار صورت بگیرد. اول آنها، بعد مستحدثات ! خیلی کار ساده ای است.

٢- تصویب قانونی ساده بشرح زیر:
کلیه بناهایی که در زمین های با کاربری غیر مجاز یا کاربری خاص و بدون جواز ساخته شوند، بنا و زمین به نفع دولت برای مدت بیست سال یا … ضبط و در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای تبدیل آنها "فقط" به مدرسه و یا وزارت بهداشت برای تبدیل آنها "فقط" به درمانگاه و بهداری و به وزارت علوم "فقط" برای خوابگاه دانشجویی قرار داده شود. قانون نویسان عزیز کلمات و عبارت قانون پیشنهادی را اصلاح بفرمایند، کلمه "فقط" هم معلوم است چرا ؟ نشود ویلای سازمانی یا ویلای آقای ریس و معاونین و غیره ؟

با تصویب چنین قانون دو خطی نه کسی قبل از دریافت دو قبضه مجوز یا سه قبضه حتی ! دیگر اقدام به چنین فعالیتی نمی کند، در ثانی، رشوه کثیف خیلی راحت حداقل از این موارد حذف می شود که خود اقدامی بسیار مهم در کنترل این نمونه ساخت و ساز های غیر مجاز است و مهمتر از همه این عمل وحشیانه یعنی تخریب که هم جلوه وحشیانه دارد و هم صدمه زدن به اموال عمومی کشور است تمام می شود. یاد آور می شوم که کلیه ساخت و ساز های شخصی هم در طبقه بندی ثروت های عمومی کشورها به حساب می آید. آنچه اتفاق افتاده ! افتاده، تخریب مجدد محلی از اعراب دیگر ندارد در همین حال، مدارس مان زیادتر و بهداشت مان هم در کشور رونق می گیرد و دانشجویان هم بقدر کافی خوابگاه خواهند داشت ! اصلا با این بخشنامه ریشه این موارد یکجا و یکشبه خشک می شود و اصلا نیاز به ضبط هم لازم نمی شود ! کار سختی نیست بهتر از این تصاویر تخریب دلخراش است، هر تخریبی صدمه و ضرر به پیکره کشور است.

برای موجود ها هم برای بیست سال زمین مال خودشان عیان مال آموزش و پرورش یا وزارت بهداشت یا وزارت علوم تا بین خودشان حل و فصل نمایند ! به هر حال خلاف کرده اند در ساخت و سازی که مجوز نداشته اند.

بدینوسیله این معضل عظیم و پرونده های زیاد در دادگاهها (اشتباه نکنم اقای اژه ای مدتی پیش فرمودند نزدیک به ٣٠٪؜ پرونده های قوه قضاییه) و این حجم مسایل و هزینه های بی خودی خیلی آسان حل می شود، خشک می شود ریشه این مطلب تماما و تمام می شود. ان شا الله.

در همین راستا قانون عاقلانه جدید مجلس محترم در خصوص ساخت مخزن آب، اتاق نگهبانی (ان شا الله اندازه آن هم مشخص شود) و یک انباری برای رفع مشکلات زمین داران کفایت می کند. به هر حال آنها هم باید مخزن آبی برای آبیاری زمین، اتاقی برای نشستن و انباری برای وسایل خود داشته باشند ! برای افرادی هم که علاقه به توسعه دارند در صورت لازم برای ساخت بیشتر اقدام به طی مراحل قانونی برای اخذ مجوز بر اساس قانون اقدام بفرمایند. به همین سادگی است !

در ضمن هر مورد و ایرادی که توسط حقوق دانها به این طرح وارد شود فقط برای باز گذاشتن باب دخل و تصرف و دامن زدن به شکایات و کسب درآمدهای چند هزار ملیاردی است وگرنه کار به این سادگی اینهمه افسانه ندارد ؟

در خصوص چاه های غیر مجاز هم یک قانون دو خطی مبنی بر اینکه "هر کس در ملکی بصورت غیر قانونی به حفر چاه اقدام نماید، چاه و راه دسترسی در قالب زمین از اولین راه عمومی تا چاه به نفع دولت برای همیشه ضبظ خواهد شد. والسلام.

اصلاح امور خیلی ساده است فقط باید خواست که امور اصلاح شود و باب فساد و رشوه حرام ریشه کن شود.

*استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران و بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران