تشکر بازنشستگان از قانون‌مداری مجلس و دولت 

سرانجام ماراتن پنج ماهه اصلاح افزایش حقوق غیر حداقل بگیران تامین اجتماعی به خط پایان رسید و مصوبه شورای عالی کار از سوی سرپرست وزارت رفاه برای اجرا ابلاغ شد.

سرانجام ماراتن پنج ماهه اصلاح افزایش حقوق غیر حداقل بگیران تامین اجتماعی به خط پایان رسید و مصوبه شورای عالی کار از سوی سرپرست وزارت رفاه برای اجرا ابلاغ شد.