تقلای ناامیدانه تمساح برای فرار از چنگال شیر/ شکارچی بی‌رحم نیل شکار شد/ عکس

شیرها شکارچیان راس هرم غذایی هستند و فقط به شکار گیاهخوارانی چون گورخر اکتفا نمی‌کنند و حتی می‌توانند گوشتخوار هولناکی چون تمساح را از پا درآورند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در زمین‌های باتلاقی پارک ملی کافو در زامبیا گروهی از شیرها طعمه‌ای غیرمعمول برای شکار برگزیدند و صحنه‌ای خلق کردند که کمتر در طبیعت دیده می‌شود.
در این منطقه از دشت‌های وحشی آفریقا شیرها بیشتر سراغ شکار کل‌های سرخ آفریقایی می‌روند که به وفور در پارک ملی کافو یافت می‌شوند.

اما وقتی ۱۳ شکم گرسنه برای سیر کردن وجود داشته باشد دیگر طعمه‌های بزرگ هم نادیده گرفته نمی‌شوند حتی اگر خود شکارچی بی‌رحمی باشند.

در این میان یک تمساح بزرگ نیل طعمه‌ای مناسب است که می‌تواند شکم‌های گرسنه را تا مدتی کوتاه سیر نگه دارد.

همین تصاویر به خوبی نشان می‌دهد که شیرها شکارچیان فرصت‌طلبی هستند و حتی از یک تمساح ترسناک که از آب دور شده هم به راحتی نمی‌گذرند.
۵۸۵۸

تقلای ناامیدانه تمساح برای فرار از چنگال شیر/ شکارچی بی‌رحم نیل شکار شد/ عکس

شیرها شکارچیان راس هرم غذایی هستند و فقط به شکار گیاهخوارانی چون گورخر اکتفا نمی‌کنند و حتی می‌توانند گوشتخوار هولناکی چون تمساح را از پا درآورند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در زمین‌های باتلاقی پارک ملی کافو در زامبیا گروهی از شیرها طعمه‌ای غیرمعمول برای شکار برگزیدند و صحنه‌ای خلق کردند که کمتر در طبیعت دیده می‌شود.

در این منطقه از دشت‌های وحشی آفریقا شیرها بیشتر سراغ شکار کل‌های سرخ آفریقایی می‌روند که به وفور در پارک ملی کافو یافت می‌شوند.

تقلای ناامیدانه تمساح برای فرار از چنگال شیر/ شکارچی بی‌رحم نیل شکار شد/ عکس

اما وقتی ۱۳ شکم گرسنه برای سیر کردن وجود داشته باشد دیگر طعمه‌های بزرگ هم نادیده گرفته نمی‌شوند حتی اگر خود شکارچی بی‌رحمی باشند.

تقلای ناامیدانه تمساح برای فرار از چنگال شیر/ شکارچی بی‌رحم نیل شکار شد/ عکس

در این میان یک تمساح بزرگ نیل طعمه‌ای مناسب است که می‌تواند شکم‌های گرسنه را تا مدتی کوتاه سیر نگه دارد.

تقلای ناامیدانه تمساح برای فرار از چنگال شیر/ شکارچی بی‌رحم نیل شکار شد/ عکس

همین تصاویر به خوبی نشان می‌دهد که شیرها شکارچیان فرصت‌طلبی هستند و حتی از یک تمساح ترسناک که از آب دور شده هم به راحتی نمی‌گذرند.

۵۸۵۸