تمدن واحد جهانی 

این طرح مورد استقبال بسیاری از کشورها و حکومت های جهان قرار گرفت از جمله مورد حمایت دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. اول اصل خبر و پیشنهاد جناب “پینگ” اینجا،
غافل از اینکه این طرح بصورت بسیار کاملتر و جامعتر توسط نگارنده در بهمن امسال، دقیقا در سوم بهمن ۱۴۰۱ ارائه و بصورت جامع پروپوز شده بود ! متن کامل این پیشنهاد در خبرانلاین در آدرس زیر قابل رویت و مطالعه است، دو ماه قبل ؟ اینجا
‏در طرح رهبر چین در حقیقت به چند فراز از طرح و پیشنهاد اولیه و جامعتر نگارنده بسنده و اشاره شده است، حال آنکه برای دسترسی به تمدن «واحد» جهانی کلیه مفاد در هر بعدی که نگارنده مطرح نموده است لازم خواهد بود. همانگونه که نگارنده مطرح می نماید می بایستی با احترام کامل به تک تک ظرفیت های کشورهای جهانی، هم در سطح گلوبال و هم در سطح لوکال با توجه ویژه به پتانسیل و عقبه ژنتیکی کلیه کشورهای جهان هستی می بایستی این فرآیند بازنگری صورت پذیرد. اگر طرح نگارنده بصورت کامل یا بعبارتی در چند بعد اقتصادی و سیاسی و … صورت پذیرد (طرح خلاصه شده اولیه نگارنده توسط رهبر چین)، نگرانی آن می رود که همواره یکی از مولفه های ناد..

این طرح مورد استقبال بسیاری از کشورها و حکومت های جهان قرار گرفت از جمله مورد حمایت دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. اول اصل خبر و پیشنهاد جناب “پینگ” اینجا،

غافل از اینکه این طرح بصورت بسیار کاملتر و جامعتر توسط نگارنده در بهمن امسال، دقیقا در سوم بهمن ۱۴۰۱ ارائه و بصورت جامع پروپوز شده بود ! متن کامل این پیشنهاد در خبرانلاین در آدرس زیر قابل رویت و مطالعه است، دو ماه قبل ؟ اینجا

‏در طرح رهبر چین در حقیقت به چند فراز از طرح و پیشنهاد اولیه و جامعتر نگارنده بسنده و اشاره شده است، حال آنکه برای دسترسی به تمدن «واحد» جهانی کلیه مفاد در هر بعدی که نگارنده مطرح نموده است لازم خواهد بود. همانگونه که نگارنده مطرح می نماید می بایستی با احترام کامل به تک تک ظرفیت های کشورهای جهانی، هم در سطح گلوبال و هم در سطح لوکال با توجه ویژه به پتانسیل و عقبه ژنتیکی کلیه کشورهای جهان هستی می بایستی این فرآیند بازنگری صورت پذیرد. اگر طرح نگارنده بصورت کامل یا بعبارتی در چند بعد اقتصادی و سیاسی و … صورت پذیرد (طرح خلاصه شده اولیه نگارنده توسط رهبر چین)، نگرانی آن می رود که همواره یکی از مولفه های نادیده شده مثلا در باورها و اعتقادات یا … اصل طرح را مورد هجوم و انرژی صرف شده را تحلیل دهد همانند تلاش های گذشتگان، شاید بارزترین آنها حرکت نازیزیسم در اروپا را بعنوان مثال بشود مرجع داد !

لذا بعنوان طراح اولیه این حرکت جامع و جهانی، مفید و لازم، توصیه می کنم تیم هایی از کشورهای جهان تشکیل و پس از طبقه بندی موارد بر اساس منشور واحد ابتدا بصورت محلی جمع بندی و سپس بصورت کلان مورد نقد و بررسی و در وهله اول تا سال ۲۰۵۰ بصورت سعی و خطا و اصلاح مفاد آن و در مرحله دوم از ۲۰۵۰ به بعد بصورت جامع در سطح جهانی ملاک عمل‌ قرار بگیرد. حقیقتا راهی بجز این وجود ندارد.

ای کاش البته، حاکمیت ما در زمان پیشنهاد اولیه این طرح توسط نگارنده در بهمن سال گذشته (مقایسه دو مرجع فوق و مقایسه کلمه به کلمه آنها و زمان طرح پیشنهادی) پیشتر از چین، طرح را متولی می شد تا متن تقدیر و قدردانی زیر بیان نمی شد یا بلعکس از سوی چین و جهانیان ایران مورد تقدیر قرار می گرفت !؟ ابتکار متعلق به ایران است ولا غیر !

" آقای بادامچیان اخیرا در گفتگوی خبر آنلاین، در سطح بالای بین اعضای حزب کمونیست چین و احزاب سیاسی این کشور شرکت و بعد از برگزاری این نشست، در مصاحبه با خبرگزاری«شین هوا» تاکید کرد که طرح و ابتکار تمدن جهانی پیشنهاد شده از سوی«شی جین پینگ» دبیرکل حزب کمونیست چین، نه تنها خواستار حفظ احترام به تنوع تمدن های جهانی است بلکه به وحدت تمدن های جهانی در مسیر ترغیب اهداف مشترک نیز کمک می کند.
… در ادامه بیان شد که: «تمدن ها متنوع هستند و همه کشورها باید با توجه به فرهنگ، تمدن و موقعیت جغرافیایی خود به توسعه دست یابند، اما این بدان معنا نیست که تمدن های مختلف از یکدیگر جدا شوند».
… با تاکید بر اینکه ایران و چین هر دو تمدنی باستانی هستند، افزود: «ایران از طرح تمدن جهانی پیشنهاد شده توسط رهبر چین بسیار خرسند و معتقد است که مسئول پاسخگویی به این ابتکار است».اینجا

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه