تهدید سفیر ایران با سلاح سرد باید در تاریخ اروپا ثبت شود

در روزهای گذشته شاهد تعرض این افراد به سفارت‌های‌مان و بی‌اعتنایی مسئولان اروپایی بودیم که به طور مشخص یکی از متعرضان با سلاح سرد وارد سفارت ایران در کپنهاگ شده و اقدام به تهدید سفیر محترم کرده است که باید در تاریخ اروپا ثبت شود.

در روزهای گذشته شاهد تعرض این افراد به سفارت‌های‌مان و بی‌اعتنایی مسئولان اروپایی بودیم که به طور مشخص یکی از متعرضان با سلاح سرد وارد سفارت ایران در کپنهاگ شده و اقدام به تهدید سفیر محترم کرده است که باید در تاریخ اروپا ثبت شود.