تهدید هستیِ جامعه

به راستی چقدر این مسأله را پیچیده یافتم و تأسف‌بار آنکه چقدر در جامعۀ ما مسائل پیچیده به ناحق در یک کلمه خلاصه می‌شوند(خیانت) و در نتیجه از نظر عده‌ای ساده به نظر می‌رسند.
در راستای همین مرورها به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برخوردم:
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است»(ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی).
از خودم پرسیدم این همه تحقیق و پژوهش جامعه‌شناسان، متخصصان علوم اجتماعی و علوم تربیتی درباره پدیده خیانت، این همه گروه و متخصص علوم اجتماعی و علوم تربیتی در دانشگاه‌های کشور، به راستی چقدر توانسته‌اند بر نظر فقیهان ارجمند تأثیر بگذارند و نشان بدهند که خیانت در جوامع معاصر، بسیار بسیار پیچیده‌تر از آن است که در این ماده می‌بینیم. و به عنوان یک انسان، وقتی می‌بینم که به آدم‌های معمولی جامعه اجازه داده می‌شود تا خودشان رأسا و بدون هیچ گفتگویی تشخیص دهند و به قتل برسانند دلم به درد می‌آید..

به راستی چقدر این مسأله را پیچیده یافتم و تأسف‌بار آنکه چقدر در جامعۀ ما مسائل پیچیده به ناحق در یک کلمه خلاصه می‌شوند(خیانت) و در نتیجه از نظر عده‌ای ساده به نظر می‌رسند.

در راستای همین مرورها به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی برخوردم:
«هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مردی اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است»(ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی).

از خودم پرسیدم این همه تحقیق و پژوهش جامعه‌شناسان، متخصصان علوم اجتماعی و علوم تربیتی درباره پدیده خیانت، این همه گروه و متخصص علوم اجتماعی و علوم تربیتی در دانشگاه‌های کشور، به راستی چقدر توانسته‌اند بر نظر فقیهان ارجمند تأثیر بگذارند و نشان بدهند که خیانت در جوامع معاصر، بسیار بسیار پیچیده‌تر از آن است که در این ماده می‌بینیم. و به عنوان یک انسان، وقتی می‌بینم که به آدم‌های معمولی جامعه اجازه داده می‌شود تا خودشان رأسا و بدون هیچ گفتگویی تشخیص دهند و به قتل برسانند دلم به درد می‌آید و اندوه و هراس سراسر وجودم را فرا می‌گیرد.

فقیهان گرامی. به عنوان یک پژوهشگر مسائل اجتماعی می‌گویم. موضوع خیانت حداقل طبق یافته‌های جامعه‌شناختی بسیار بسیار پیچیده است و جان انسان‌ها ارزشی غیرقابل چشم‌پوشی. این چنین موادی پیامدهای اجتماعی ناگواری دربردارد که هستی کلی جامعه را تهدید می‌کند. ما نیازمند گفت وگوی بیشتر درباره مسائل امروز جامعه‌مان هستیم.

بیشتر بخوانید
خرید بک لینک انبوه

* جامعه‌شناس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.