توجیه سفر سیسمونی در تلویزیون؛ لااقل از علی(ع) خجالت بکشید!

همه عالم از ماجرای سیسمونی با خبر شده اند؛

همه عالم از ماجرای سیسمونی با خبر شده اند؛