توصیه به مجلس خبرگان و چند خاطره

سالها پیش در چند سال پیاپی بعنوان خبرنگار در جلسات شهریور و اسفند مجلس خبرگان رهبری شرکت می کردم

سالها پیش در چند سال پیاپی بعنوان خبرنگار در جلسات شهریور و اسفند مجلس خبرگان رهبری شرکت می کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.