جامعه یک‌دست، خیال محال

جامعه ایران سال‌هاست که ایستایی و یک‌دستی خود را از دست داده است. بنابراین، یک‌دست شدن حکومت نباید زمامداران را به بیراهه‌ی یک‌دست‌سازی جامعه هدایت کند.‌

جامعه ایران سال‌هاست که ایستایی و یک‌دستی خود را از دست داده است. بنابراین، یک‌دست شدن حکومت نباید زمامداران را به بیراهه‌ی یک‌دست‌سازی جامعه هدایت کند.‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.