جایگاه حقوقی و قانونی «اسکودا»

اگرچه از قدیم گفته‌اند در برخی مواقع خاموشی وعدم پاسخگویی بهتر است تا جواب به … اما از این حیث که امر به معروف و نهی از منکر در قالب اطلاع رسانی و رفع جهالت از فروع دین و تکلیف هر مسلمانی است و نظر به این امر که اخیرا معاندان و دشمنان کانون وکلا پس از ناکامی در تحمیل هجمه‌ها و چالش های راجع به آزمون و آیین نامه و غیره ،دست به کار شده و در نوبه ی اخیر پیکان هجمه و حمله را علیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا نشانه گرفته اند که البته در همان ابتدا تیرشان به سنگ جهالت اصابت و کمانه کرد، بنا بر مثل قدیمی خدا خواست و عدو سبب خیر شد و در فقره ی اخیر نیز به سیاق گذشته که در هجمه های تحمیلی بر کانون وکلا دستان ناتوان این دشمنان ِتنها نهاد مدنی کشور برای سربازان کانون وکلا رو شده با طرح ایراداتی مانند اینکه اسکودا از وزارت کشور مجوز ندارد و یا نهادی است غیر قانونی ، بخش دیگر ی از ضعف و ناتوانی ایشان این مرتبه در مقوله ی سواد حقوقی به منصه ظهور رسیده است .
تا به امروز تصور می کردیم با اشخاصی مواجه هستیم که دانش آموخته ی حقوق بوده و به عبارتی با عده ای حقوق خوان مواجهه‌ ایم که از بد حادثه توانای..

اگرچه از قدیم گفته‌اند در برخی مواقع خاموشی وعدم پاسخگویی بهتر است تا جواب به … اما از این حیث که امر به معروف و نهی از منکر در قالب اطلاع رسانی و رفع جهالت از فروع دین و تکلیف هر مسلمانی است و نظر به این امر که اخیرا معاندان و دشمنان کانون وکلا پس از ناکامی در تحمیل هجمه‌ها و چالش های راجع به آزمون و آیین نامه و غیره ،دست به کار شده و در نوبه ی اخیر پیکان هجمه و حمله را علیه اتحادیه سراسری کانون های وکلا نشانه گرفته اند که البته در همان ابتدا تیرشان به سنگ جهالت اصابت و کمانه کرد، بنا بر مثل قدیمی خدا خواست و عدو سبب خیر شد و در فقره ی اخیر نیز به سیاق گذشته که در هجمه های تحمیلی بر کانون وکلا دستان ناتوان این دشمنان ِتنها نهاد مدنی کشور برای سربازان کانون وکلا رو شده با طرح ایراداتی مانند اینکه اسکودا از وزارت کشور مجوز ندارد و یا نهادی است غیر قانونی ، بخش دیگر ی از ضعف و ناتوانی ایشان این مرتبه در مقوله ی سواد حقوقی به منصه ظهور رسیده است .

تا به امروز تصور می کردیم با اشخاصی مواجه هستیم که دانش آموخته ی حقوق بوده و به عبارتی با عده ای حقوق خوان مواجهه‌ ایم که از بد حادثه توانایی یا شایستگی حضور در تنها نهاد مدنی کشور را نداشته ، به عوض تلاش در کسب صلاحیت و شایستگی ،دچار حب و بغض شده در صدد هستند تا از طریق هجمه و حمله علیه کانون وکلا نقصان خویش را پوشش دهند اما خدا را شکر نشر برخی اخبار و سخنان ، راز بزرگی را فاش کرد که معاندان کانون وکلا ،به اندازه یک دانشجوی حقوق که دروس حقوق تجارت را گذرانده سواد حقوقی ندارند و از اساس با مقررات قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی بیگانه ،نمی دانند تشریفات ثبت موسسات غیر تجاری چگونه است .

لذا بنا بر همان تکلیفِ امر به معروف و فرمایش امام صادق ع که در شرح حق مسلمان بر مسلمان هفت تکلیف را انشاء و یکی از این تکالیف آن است که مسلمان باید راهنما ی برادر مسلمان خویش باشد از حیث تذکر عرض می شود که تشریفات تشکیل و تاسیس انجمن ها و njoها در ماده ۵۸۳و۵۸۴و۵۸۵قانون تجارت تصریح و آیین نامه ی فوق الذکر نیز تشریفات اجرایی ثبت چنین موسساتی را به غایت تشریح کرده است. لذا محض اطلاع عرض می شود که اتحادیه سراسری کانونهای وکلا موسسه غیرانتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، متشکل از کانونهای وکلای دادگستری کشور است که بنا بر تاریخچه تاسیس، این نهاد در هشتم آذرماه ۱۳۸۲ به موجب روزنامه رسمی شماره ۱۷ ۱۲۲ تحت شماره ثبتی۱۶۰۳۰ به ثبت رسمی اداره ثبت شرکتها رسیده است و در سال ۹۳ اساسنامه اتحادیه اصلاح و مجدد در اداره ثبت شرکتها ثبت شده است .

لذا کافی بود به خودتان زحمت می دادید در موتورهای جستجو عبارت اسکودا را درج می کردید تا از گمراهی خارج شوید،البته بدیهی است رسیدن به چنین درکی مستلزم داشتن اوصافی است که به قطع و یقین با حب و بغض فراهم نمی شود.گرچه شرح ارکان و مفاد اساسنامه ی اتحادیه ارتباطی به اغیار ندارد و امری است درون خانوادگی اما از حیث روشنگری باید عرض شود که بر خلاف برخی نهادهای وابسته به دستگاه های حاکمیتی که روسا و مدیران ایشان منصوب حاکمیت هستند نه منتخب اعضاء، هیات رئیسه اسکودا در انتخابی آزاد توسط مدیران کانون های وکلا که ایشان نیز منتخب وکلای کانون وکلا هستند برگزیده می شوند. نکته ای که برای برخی عجیب و غیر قابل درک به نظر می رسد آنجاست که اعضاء این نهاد مدنی علیرغم انتخاب مدیران خویش ،نقد و انتقاد از مدیران را حق و تکلیف خویش دانسته ،بدون ترس و لکنت زبان عملکرد مدیران را در بوته ی نقد قرار می دهند و آنچه برای برخی ها باور پذیر نیست آنجاست که مدیران نیز با آغوش باز پذیرای نقد همکاران بوده،بابت چند توئیت و پست در فضای مجازی پروانه ی وکالت اعضاء خانواده را باطل نمی کنند.

درپایان تذکر این نکته ضروری است بر فرض وجود نقدو وایرادی بر مدیران کانون این مسئله ایست درون خانواده ی وکلای کانون وکلا و به هیچ ارگان و دستگاه حاکمیتی ارتباط ندارد بالعکس وکلای کانون وکلا تمام قد حامی و همراه مدیران منتخب خویش بوده و هستند و در این مقطع نیز رئیس محترم اسکودا جناب دکتر کوشا مورد حمایت و تایید قاطبه ی وکلای دادگستری و مدیران کانون های وکلا هستند.لذا گرچه برخی مواقع آب گل آلود می شود اما وقت ماهی گیری نیست!!

* وکیل دادگستری