جعلیات عاشورایی

توصیه همه دلسوزان واقعی امام حسین علیه این است که عاشورا را از تحریفات و جعلیات دور نگه دارید اما بسیاری از مداحان بر این باور نیستند.گریه مخاطبان را بیشتر می‌خواهند.

توصیه همه دلسوزان واقعی امام حسین علیه این است که عاشورا را از تحریفات و جعلیات دور نگه دارید اما بسیاری از مداحان بر این باور نیستند.گریه مخاطبان را بیشتر می‌خواهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.