جنس اعتراض‌های صنفی

افزایش‌ اعتراض‌های‌ صنفی، پیامد مشکلات‌ انباشته‌ و هم‌پوشاننده‌ای است که اکنون دولت و بلکه نظام سیاسی را با چالشی چنین روبرو کرده است.

افزایش‌ اعتراض‌های‌ صنفی، پیامد مشکلات‌ انباشته‌ و هم‌پوشاننده‌ای است که اکنون دولت و بلکه نظام سیاسی را با چالشی چنین روبرو کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.