جنگ ادراکی و پروپاگاندا

یعنی همان اول انقلاب اوایل انقلاب، رئیس‌جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر میکند. آن وقت نکته‌ی جالب توجه این است که به چه وسیله ساقط کنید، ذکر میکند اولین نکته‌ای ذکر میکند تبلیغات است؛ پروپاگاندا. میگویند با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی.این کاری بوده که آن روز اینها شروع کردند. تبلیغات، البته خب فقط تبلیغات نبود تحریم هم بود جاسوسی هم بود نفوذ هم بود.»
در تعریف های متداول در فرهنگ نامه های موجود پروپاگاندا( Propaganda)‌ نوعی اقدام تبلیغاتی است که درآن، اطلاعات بصورت هماهنگ و جهت‌دار برای هدایت افکار عمومی، منتشر و توزیع می‌شود. هدف پروپاگاندا تأثیرگذاری بر افکار یک جامعه جهت تامین منافع یک طیف یا قدرت خاص است. در این مسیراغلب اوقات، اطلاعات به‌طور گزینشی بیان شده و گاهی تحریف یا تقطیع می شوند تا مخاطب، تحریک شده و واکنش احساسی و عاطفی نشان دهد. پروپاگاندا می تواند افکار عمومی و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را دگرگون سازد. امروزه پروپاگاندا بخصوص از طریق پیام رسان ها در فضای مجازی، جزئی از جنگ ادر..

یعنی همان اول انقلاب اوایل انقلاب، رئیس‌جمهور آمریکا دستور سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را با خواب آشفته‌ای که لابد دیده به سازمان سیا صادر میکند. آن وقت نکته‌ی جالب توجه این است که به چه وسیله ساقط کنید، ذکر میکند اولین نکته‌ای ذکر میکند تبلیغات است؛ پروپاگاندا. میگویند با پروپاگاندا تبلیغ کنید علیه جمهوری اسلامی.این کاری بوده که آن روز اینها شروع کردند. تبلیغات، البته خب فقط تبلیغات نبود تحریم هم بود جاسوسی هم بود نفوذ هم بود.»
در تعریف های متداول در فرهنگ نامه های موجود پروپاگاندا( Propaganda)‌ نوعی اقدام تبلیغاتی است که درآن، اطلاعات بصورت هماهنگ و جهت‌دار برای هدایت افکار عمومی، منتشر و توزیع می‌شود. هدف پروپاگاندا تأثیرگذاری بر افکار یک جامعه جهت تامین منافع یک طیف یا قدرت خاص است. در این مسیراغلب اوقات، اطلاعات به‌طور گزینشی بیان شده و گاهی تحریف یا تقطیع می شوند تا مخاطب، تحریک شده و واکنش احساسی و عاطفی نشان دهد. پروپاگاندا می تواند افکار عمومی و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و آن‌ها را دگرگون سازد. امروزه پروپاگاندا بخصوص از طریق پیام رسان ها در فضای مجازی، جزئی از جنگ ادراکی غرب برای دستیابی به مقاصد از پیش تعیین شده ‌است.
برای شناخت جنگ ادراکی، از داستان مسابقه باد و خورشید کمک می گیرند.یک روز باد و خورشید برای اینکه نشان دهند که کدام یک قویتر است تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند. مردی داشت از آن حوالی رد می شد خورشید گفت: « ببینیم کدام از یک ما می تواند کُت این مرد را از تنش دربیاورد. » اول قرار شد باد امتحان کند.باد با همه ی قدرتش، طوفان ایجاد کرد. اما مرد در مقابل طوفان مقاومت کرد و با محکم کردن تُکمه ها و تکیه دادن به یک درخت نه تنها کُت خود را درنیاورد، بلکه آن را بیشتر به خود پیچاند. باد موفق نشده بود. وقتی نوبت خورشید شد، بدون اقدام سخت، شروع به تابیدن و افزایش گرما کرد. مرد گرمش شد و بدون مقاومت، داوطلبانه کُت خود را درآورد. خورشید در مسابقه برنده شده بود.
کارشناسان جنگ ادراکی از این داستان استفاده کرده و می گویند دیگر دوران جنگ سخت تمام شده و مردم در مقابل زور، مقاومت می کنند لذا باید در یک جنگ ادراکی و با تغییر ذهنیت ها، طوری عمل کرد که مردم داوطلبانه ارزش های غرب را بپذیرند؛ همانند آن مرد که داوطلبانه کُت خود را از تن بیرون آورد و خوذ را در مسیر هدف خورشید قرار داد.
درعملیات ادراکی به جای این که مخاطب را با اجبار و زور وادار به انجام عملی نمایند، ذهنیت آن ها را از طریق تبلغات ماهواره ای و اینترنت، نسبت به مسایل اساسی مانند نوع حاکمیت، ارزش های دینی مانند حجاب و عفاف و….را از طریق پروپاگاندا تحت تأثیر قرار می دهند. در این شرایط، طرف مورد نظر، داوطلبانه خود را در مسیر اهداف دشمن قرار داده و حتی برای تحقق این اهداف مبارزه می کند.
در همین رابطه، آیت الله خامنه ای در بیانات خود در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در تبیین مفهوم پروپاگاندا می گویند:
«پروپاگاندا برای کنترل کردن افکار عمومی مردم است، در جهت دست یافتن به قدرت، به منفعت، به پول است. غربی‌ها انصافاً در این قضیّه، ورودشان هم خوب است، خیلی بلدند. تبلیغات به معنای غربی -پروپاگاندای غربی- را خیلی خوب بلدند؛ پول درمی‌آورند، به قدرت میرسند. با چه [کاری]؟ با کنترل افکار عمومی مردم.» ۶/۱۰/ ۱۳۹۶
دروغ پراکنی، شاخص ترین عنصر پروپاگاندا در جنگ ترکیبی غرب علیه ایران است. در ماه های اخیر نیز بسیار شاهد انتشار اخبار دروغ با هدف تحقق اهداف غرب بوده ایم. خبر دروغ نیویورک تایمز مبنی بر کسالت رهبر معظم انقلاب و بستری شدن ایشان در بیمارستان،‌ که مکررا در کانال‌ها و رسانه‌های فارسی زبان بیگانه تکرار شد، از جمله دروغ های منتشره بود. این دروغ با حضور آیت الله خامنه ای در صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در دانشگاه امام حسن (ع)، افشا شد. برچسب زدن به نظام اسلامی با طرح موروثی بودن حکومت، به منظور برانگیختن افراد جامعه یکی دیگر از ابزار پروپاگاندای غربی بود. در حالی که بارها مسئولین ارشد نظام و بخصوص رهبر معظم انقلاب، این اتهام را رد کرده بودند.

آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، تبلیغ اسلامی را مبتنی بر صداقت، امانت‌داری و احساس مسئولیّت دانسته و می افزایند:
« در آن پروپاگاندای غربی، فریب افکار عمومی اشکالی ندارد، بازیگری اشکالی ندارد، رفتارهای هنرپیشه‌وار اشکالی ندارد، دروغ گفتن اشکالی ندارد. هرچه انسان را به آن نتیجه‌ی مادّی برساند، در پروپاگاندای غربی جایز است؛ [امّا] در تبلیغ اسلامی ابداً.» ۶/۱۰/ ۱۳۹۶
اطلاع رسانی دقیق و بموقع از سوی دستگاه های خبری و تببین و تحلیل های مستند رسانه ای جهت معرفی اهداف و مصادیق جنگ ادراکی، می تواند تا حدی زیادی تبلیغات غرب را خنثی کند. حضرت آیت الله خامنه ای در این رابطه می گویند:
«امروز در دنیا با پروپاگاندا و شیوه های پیچیده تبلیغاتی، سیاه را سفید و باطلِ مطلق را حق جلوه می دهند اما متأسفانه بسیاری از دستگاههای ما کارهای رسانه ای دقیق و هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومی را دست‌کم گرفته اند.» ۶ تیر ۱۳۹۷
لزوم آگاه سازی مردم نسبت به جنگ ادراکی غرب و تدبیراندیشی در مورد مقابله با این جنگ ترکیبی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و انتظار است که خواص جامعه بخصوص اهل قلم و بیان و همه دلسوزان نظام، این مقوله را در دستور کار خود قرار دهند. به گفته رهبر معظم انقلاب:«نخبگان و خواص باید در فتنه با بصیرت به روشنگری جامعه بپردازند و بسیار مراقب باشند زیرا برخی اوقات سکوت و کنار کشیدن آنان کمک به فتنه است.» ۲ مهر ۱۳۸۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.