جنگ اوکراین و دژ نیمه‌کاره اروپا

از نتایج جنگ اوکراین نه تنها بحران انرژی در اروپا، نگرانی از موج تازه ای از پناهجویان و امنیت قاره بود بلکه وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا به ایالات متحده در مواجهه به یکی از بزرگترین چالش های ژئوپولیتیکی اروپا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هم بود.

از نتایج جنگ اوکراین نه تنها بحران انرژی در اروپا، نگرانی از موج تازه ای از پناهجویان و امنیت قاره بود بلکه وابستگی بیشتر اتحادیه اروپا به ایالات متحده در مواجهه به یکی از بزرگترین چالش های ژئوپولیتیکی اروپا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هم بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.