جنگ با علامت‌های غیرواقعی اقتصاد

اگر وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنیم، در می‌یابیم کشور قبل از هر چیز و مهم‌تر از هر چیز دیگر، نیاز به مسوولان اقتصادی مستقل، مقتدر، با اراده و با جرات، دارد که امور اقتصادی کشور را در دست گرفته و اقدامات اصلاح‌گرانه و ریشه‌ای را آغاز کند.

اگر وضعیت اقتصادی کشور را بررسی کنیم، در می‌یابیم کشور قبل از هر چیز و مهم‌تر از هر چیز دیگر، نیاز به مسوولان اقتصادی مستقل، مقتدر، با اراده و با جرات، دارد که امور اقتصادی کشور را در دست گرفته و اقدامات اصلاح‌گرانه و ریشه‌ای را آغاز کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.