جهل تاریخی یا نژادپرستی؟

جناب بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی که بوی نژادپرستانه اش از فرسنگ ها فاصله استشمام می شود در مقایسه ای نادرست و به دور از واقع در ستایش جهان غرب آن سرزمین را به باغ و سایر کشورهای جهان را جنگل دانسته و در ادامه ی توهم خودبرتر بینی اش با ذکر مصادیقی به تحلیل این تفکر پوسیده و بی ارزش پرداخته که ضرورتی به تکرار آن نیست اما حسب وظیفه‌ی میهن دوستی و پیش از آن بنا به تکلیف بشردوستانه و در جهت محکوم کردن چنین تفکری بد نیست به برخی وقایع تاریخی که اسلاف ایشان و حاکمان آن سرزمین مسبب آن بوده اند اشاره ی مختصری کرده به وی یاداوری شود تبعات چنین اقداماتی چونان لکه‌ی ننگی بر تارک تاریخ بشر ماندگار شده،سپس به وی و طرفدران چنین تفکری یادآوری شود زین پس،پیش از آنکه دهان را به هر سخن گزافه ای باز کنید بد نیست نگاهی به تاریخ کنید تا بدانید راجع به چه سرزمین هایی و کدام تمدن سخن می گویید.
کافی است سری به کتابخانه‌ی شهر و دیارتان بزنید و جلد اول تاریخ تمدن جناب ویل دورانت را با عنوان مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن بگشایید تا در صفحات ابتدایی آن با نمونه‌هایی از سابقه ‌ی توحش آباء و اجدادتان آ..

جناب بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی که بوی نژادپرستانه اش از فرسنگ ها فاصله استشمام می شود در مقایسه ای نادرست و به دور از واقع در ستایش جهان غرب آن سرزمین را به باغ و سایر کشورهای جهان را جنگل دانسته و در ادامه ی توهم خودبرتر بینی اش با ذکر مصادیقی به تحلیل این تفکر پوسیده و بی ارزش پرداخته که ضرورتی به تکرار آن نیست اما حسب وظیفه‌ی میهن دوستی و پیش از آن بنا به تکلیف بشردوستانه و در جهت محکوم کردن چنین تفکری بد نیست به برخی وقایع تاریخی که اسلاف ایشان و حاکمان آن سرزمین مسبب آن بوده اند اشاره ی مختصری کرده به وی یاداوری شود تبعات چنین اقداماتی چونان لکه‌ی ننگی بر تارک تاریخ بشر ماندگار شده،سپس به وی و طرفدران چنین تفکری یادآوری شود زین پس،پیش از آنکه دهان را به هر سخن گزافه ای باز کنید بد نیست نگاهی به تاریخ کنید تا بدانید راجع به چه سرزمین هایی و کدام تمدن سخن می گویید.

کافی است سری به کتابخانه‌ی شهر و دیارتان بزنید و جلد اول تاریخ تمدن جناب ویل دورانت را با عنوان مشرق زمین گاهواره‌ی تمدن بگشایید تا در صفحات ابتدایی آن با نمونه‌هایی از سابقه ‌ی توحش آباء و اجدادتان آشنا شوید ،خاصه آنجا که از آدم‌خوار بودن قبایل دانمارک،ایرلند و همین بریتانیایی که با پسوند کبیر از آن یاد می‌کنید!

سرزمینی که جنابعالی به باغی سرسبز و سرشار از آرامش تشبیه کرده اید همان سرزمینی است که مسبب دوجنگ جهانی و بسیاری از مناقشات جهانی بوده و هست که پس از سال ها هنوز هم آثار و آسیب های آن هویداست،بدیهی است چنانچه کتاب دولت های فرومانده تالیف جناب نوام چامسکی را مرور کرده بودید هرگز چنین توصیفی از سرزمین غرب نمی کردید.

یقینا چنین تفکری مصداق عینی تلاش برخی صاحب منصبان غربی است در احیاء نظامی جدید از برده داری مدرن که در آن نه تنها انسان ها را به چشم برده و کالا می بیند بلکه کل سرزمین و منابع ملی کشورها را مِلک طِلق خویش دانسته،تاراج وغارت این سرزمین‌ها را حق طبیعی خویش می داند.همان تفکری که یک ملت را از ضروریات ونیازهای اساسی اش تحریم می کند و در بنگاه های خبرپراکنی اش دم از حقوق مردم وآزادی ملت ها می زند!!

لذا به جنابتان به عنوان رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا توصیه میکنم پیش از آنکه راجع به سایر سرزمین های آسیایی و…حرفی بزنید ، اندکی تاریخ بخوانید خاصه راجع به ایران زمین و نام نیکی که از مردمان این مُلک در تاریخ ثبت شده است مطالعه کنید.

محض نمونه نقل قول جناب افلاطون را از کوروش کبیر پادشاه ایران باستان برایتان ذکر می‌کنم:کوروش سرداری بزرگ و دوست عالیقدری برای وطن خویش بود و در زمان وی،ایران فرمانروای ملل بسیاری بود اما کوروش به همه‌ی مردم حقوق و آزادی بخشیده ،طوری که دل های همه به او نزدیک شده بود.

وکیل دادگستری _شیراز

۶۵۶۵