حالا نوبت کارگران هفت تپه بود تا در نقش وکیل مدافع ،حقوق فرزانه زیلابی را مطالبه کنند

از جمله دغدغه ها و چالش هایی که سال هاست ذهن غالب وکلای دادگستری و برخی مدیران نهاد وکالت را به خودش مشغول کرده،بازسازی و احیاء پایگاه اجتماعی وکلاست.عبارت دیر آشنای مدافعان بی دفاع آینه تمام نمای دغدغه ی اعضاء کانون وکلاست که در مواجهه با چالش ها و هجمه های تحمیل شده بر نهاد وکالت شنیده می شود؛
از تعریف نشدن هفتم اسفندماه به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور تا تصویب و تحمیل انواع و اقسام طرح ها و لوایح علیه اصول بدیهی و پذیرفته شده ی نهاد وکالت تا سیاه نمایی برخی رسانه ها علیه جامعه ی وکالت بخشی از دغدغه هایی است که اعضاء کانون وکلا با آن روبه رو هستند.
موضوع له و دایره فعالیت حرفه ی وکالت به منزله ی حرفه ای تخصصی-خدماتی مشکلات و گرفتاری هایی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و قرار است وکیل دادگستری با تخصص و تلاشی خالصانه در هیبت یک بال فرشته عدالت به تحقق عدالت قضایی کمک کند تا مبادا حقی نا حق جلوه کند یا حرف ناحق به کرسی حق تکیه زند!
در همین وانفسای هجمه ها و دغدغه ها، بانویی در جنوب کشور در قامت وکیل مدافع کارگران زحمتکش این سرزمین،آستین همت بالا زده و از حقوق موکلان خ..

از جمله دغدغه ها و چالش هایی که سال هاست ذهن غالب وکلای دادگستری و برخی مدیران نهاد وکالت را به خودش مشغول کرده،بازسازی و احیاء پایگاه اجتماعی وکلاست.عبارت دیر آشنای مدافعان بی دفاع آینه تمام نمای دغدغه ی اعضاء کانون وکلاست که در مواجهه با چالش ها و هجمه های تحمیل شده بر نهاد وکالت شنیده می شود؛

از تعریف نشدن هفتم اسفندماه به عنوان روز وکیل در تقویم رسمی کشور تا تصویب و تحمیل انواع و اقسام طرح ها و لوایح علیه اصول بدیهی و پذیرفته شده ی نهاد وکالت تا سیاه نمایی برخی رسانه ها علیه جامعه ی وکالت بخشی از دغدغه هایی است که اعضاء کانون وکلا با آن روبه رو هستند.

موضوع له و دایره فعالیت حرفه ی وکالت به منزله ی حرفه ای تخصصی-خدماتی مشکلات و گرفتاری هایی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند و قرار است وکیل دادگستری با تخصص و تلاشی خالصانه در هیبت یک بال فرشته عدالت به تحقق عدالت قضایی کمک کند تا مبادا حقی نا حق جلوه کند یا حرف ناحق به کرسی حق تکیه زند!

در همین وانفسای هجمه ها و دغدغه ها، بانویی در جنوب کشور در قامت وکیل مدافع کارگران زحمتکش این سرزمین،آستین همت بالا زده و از حقوق موکلان خویش جانانه و خالصانه طوری دفاع کرده که امروز با مطرح شدن پرونده ای علیه این وکیل مدافع صادق و انتساب برخی اتهامات به وکیل بانو فرزانه زیلابی ، موکلان وی به همراه سایر کارگران و بازنشستگان در جنوب کشور رَخت مدافع به تن کرده در نقش وکیل مدافع ، حقوق وکیل مدافع خویش را مطالبه کنند و بدین سان تمام قد کنار وکیل خویش ایستاده اند.

حمایت برخی بازنشستگان و کارگران هفت تپه از وکیل بانو فرزانه زیلابی همان حلقه ی گمشده ی رابطه ی اعضاء کانون وکلا با مردم است که امروز در جنوب کشور به زیبایی نمایان شده است.عملکرد بانو زیلابی در پرونده ی کارگران هفت تپه را می توان الگوی مناسبی تلقی کرد در راستای شناسایی طرق جلب توجه جامعه به نهاد وکالت و چگونگی بازسازی پایگاه اجتماعی حرفه وکالت.

وکیل دادگستری-شیراز