حجاب قانونی یا حجاب اجباری؟

مدافعانِ “الزامی بودن حجاب” از این‌که در باب حجاب، از لفظ “اجباری” استفاده می‌شود، ناراحت می‌شوند. چرا؟

مدافعانِ "الزامی بودن حجاب" از این‌که در باب حجاب، از لفظ "اجباری" استفاده می‌شود، ناراحت می‌شوند. چرا؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.