حزن مکرر رحلت پیامبر

امسال سعادت یافتیم که ۲۸صفر را در سامرا و حرم عسکریین باشیم و اینجا مجلس روضه و عزا و حزن داشته باشیم.زائران هم که اربعین به کربلا مشرف شده بودند، گروه گروه به سامرا می آمدند و عرض ارادت می کردند.

امسال سعادت یافتیم که ۲۸صفر را در سامرا و حرم عسکریین باشیم و اینجا مجلس روضه و عزا و حزن داشته باشیم.زائران هم که اربعین به کربلا مشرف شده بودند، گروه گروه به سامرا می آمدند و عرض ارادت می کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.