حقگزاری و سپاسداری از استاد سید مهدی شجاعی

اگر بخواهم از میان همه معلم های نازنین و دوست داشتنی تمام عمرم ده نفر انتخاب کنم، حتما یکی از آن ها استاد سید مهدی شجاعی است.

اگر بخواهم از میان همه معلم های نازنین و دوست داشتنی تمام عمرم ده نفر انتخاب کنم، حتما یکی از آن ها استاد سید مهدی شجاعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.