حکمت، حکومت و ولایت

در تفسیر و قرائت شیعی از دین مقدس اسلام، در کنار جهان‌بینی و دستورات شریعت، برای تکامل معنوی بشر راهی منظور شده است که عبارت از ولایت است.

در تفسیر و قرائت شیعی از دین مقدس اسلام، در کنار جهان‌بینی و دستورات شریعت، برای تکامل معنوی بشر راهی منظور شده است که عبارت از ولایت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.