حکم استراتژیک رهبری و چند نکته برای عباس صالحی

در مورد حکم رهبری به آقای سیدعباس صالحی در مقام مدیرمسئول جدید روزنامه اطلاعات چند نکته قابل توجه است.

در مورد حکم رهبری به آقای سیدعباس صالحی در مقام مدیرمسئول جدید روزنامه اطلاعات چند نکته قابل توجه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.