خاصیت جادویی لیمو ترش که از آن بی‌خبرید

اینترنت مملوء از ترفندهایی برای ساده تر شدن زندگی است. اما مشکل اینجا است که هر چیزی که در اینترنت وجود دارد، لزوماً درست نیست و اگر سعی کنید برخی از آن ها را در خانه امتحان کنید، نتیجه ممکن است با آنچه در ویدئو دیده اید، بسیار متفاوت باشد.
به گزارش خبرآنلاین، در ادامه اما از ترفندهایی خواهیم گفت که می توانید از کار کردن آن ها مطمئن باشید.
به نقل از روزیاتو، برای پاک کردن ماژیک هایلایتر می توانید از آب لیموترش استفاده کنید. اگر بخش اشتباهی از متن را ماژیک هایلایتر کشیدید، با یک ترفند ساده می توانید آن را پاک کنید. تنها چیزی که نیاز دارید مقداری آب لیموترش و یک گوش پاک کن است. گوش پاک کن را به آب لیموترش آغشته کنید و سپس آن را به بخش موردنظرتان بکشید. خواهید دید که رد ماژیک به طرزی جادویی پاک می شود.
با این روش همه ی محتویات پاکت آبمیوه را بخورید
اگر از هدر رفتن بخشی از محتویات درون پاکت آبمیوه تان خسته شده اید، یک ترفند ساده هست که با آن می توانید تمام آبمیوه تان را به طول کامل بخورید. کافی است نی را برعکس داخل پاکت فرو کنید. با این کار می توانید به دورترین نقطه ی پاکت که آبمیوه مع..

خاصیت جادویی لیمو ترش که از آن بی‌خبرید

اینترنت مملوء از ترفندهایی برای ساده تر شدن زندگی است. اما مشکل اینجا است که هر چیزی که در اینترنت وجود دارد، لزوماً درست نیست و اگر سعی کنید برخی از آن ها را در خانه امتحان کنید، نتیجه ممکن است با آنچه در ویدئو دیده اید، بسیار متفاوت باشد.

به گزارش خبرآنلاین، در ادامه اما از ترفندهایی خواهیم گفت که می توانید از کار کردن آن ها مطمئن باشید.

به نقل از روزیاتو، برای پاک کردن ماژیک هایلایتر می توانید از آب لیموترش استفاده کنید. اگر بخش اشتباهی از متن را ماژیک هایلایتر کشیدید، با یک ترفند ساده می توانید آن را پاک کنید. تنها چیزی که نیاز دارید مقداری آب لیموترش و یک گوش پاک کن است. گوش پاک کن را به آب لیموترش آغشته کنید و سپس آن را به بخش موردنظرتان بکشید. خواهید دید که رد ماژیک به طرزی جادویی پاک می شود.

با این روش همه ی محتویات پاکت آبمیوه را بخورید

خاصیت جادویی لیمو ترش که از آن بی‌خبرید

اگر از هدر رفتن بخشی از محتویات درون پاکت آبمیوه تان خسته شده اید، یک ترفند ساده هست که با آن می توانید تمام آبمیوه تان را به طول کامل بخورید. کافی است نی را برعکس داخل پاکت فرو کنید. با این کار می توانید به دورترین نقطه ی پاکت که آبمیوه معمولاً در آنجا باقی می ماند، دسترسی پیدا کنید.

۵۸۵۸