خبرنگار حرمت دارد آقایان

یک بار دیگر بد رفتاری با خبرنگاران و این بار در فرودگاه امام خمینی.قصه از این قرار بود که اصحاب رسانه برای پوشش لحظه ای ورود کاروان فوتبال ساحلی به ایران راهی فرودگاه شده بودند،آن هم از ساعت ها قبل.یک جورهایی می شود گفت تشنه و گشنه.با این حال نوع برخورد عوامل فرودگاه با این قشر زحمت کش ورزشی به گونه ای بود که نه فقط به همه آنهایی که در آنجا حضور داشتند بر خورده است بلکه سایر خبرنگاران هم که در رسانه منتظر ارسال اخبار برای انعکاس بودند هم از این اتفاق دلخور شده اند.
لمس کردن بدن و هل دادن خبرنگاران اصلا زیبنده نیست و اگر بنا بود خبرهای فوتبال ساحلی پوشش داده نشود بهتر بود روابط عمومی فرودگاه امام نامه ای را خطاب به رسانه ها ارسال می کرد تا از اعزام خبرنگارهای خودشان جلوگیری کنند نه اینکه پس از ساعت ها معطلی و به جای گفتمان،برخورد فیزیکی با آنها داشته باشند.
خبرنگار کارش تهیه خبر است و فوتبال ساحلی هم که همین شب پیش قهرمان جام بین قاره ای شد مثل سایر رشته ها شایسته کار کردن بهترین خبرها است و این نوع برخوردهای زننده فقط خستگی را روی دوش کسانی می گذارد که کیلومترها را ممکن است با ماشین ..

یک بار دیگر بد رفتاری با خبرنگاران و این بار در فرودگاه امام خمینی.قصه از این قرار بود که اصحاب رسانه برای پوشش لحظه ای ورود کاروان فوتبال ساحلی به ایران راهی فرودگاه شده بودند،آن هم از ساعت ها قبل.یک جورهایی می شود گفت تشنه و گشنه.با این حال نوع برخورد عوامل فرودگاه با این قشر زحمت کش ورزشی به گونه ای بود که نه فقط به همه آنهایی که در آنجا حضور داشتند بر خورده است بلکه سایر خبرنگاران هم که در رسانه منتظر ارسال اخبار برای انعکاس بودند هم از این اتفاق دلخور شده اند.

لمس کردن بدن و هل دادن خبرنگاران اصلا زیبنده نیست و اگر بنا بود خبرهای فوتبال ساحلی پوشش داده نشود بهتر بود روابط عمومی فرودگاه امام نامه ای را خطاب به رسانه ها ارسال می کرد تا از اعزام خبرنگارهای خودشان جلوگیری کنند نه اینکه پس از ساعت ها معطلی و به جای گفتمان،برخورد فیزیکی با آنها داشته باشند.

خبرنگار کارش تهیه خبر است و فوتبال ساحلی هم که همین شب پیش قهرمان جام بین قاره ای شد مثل سایر رشته ها شایسته کار کردن بهترین خبرها است و این نوع برخوردهای زننده فقط خستگی را روی دوش کسانی می گذارد که کیلومترها را ممکن است با ماشین شخصی خودشان طی کنند تا اخبار خوبی از قهرمانی تیم ملی را مخابره کنند.جالب اینجاست که از بین همه رسانه ها فقط خبرنگار یک رسانه توانسته وارد محوطه شود و از ورود کاروان خبر و گزارش تهیه کند!

البته این برای نخستین بار نیست که چنین برخوردهای زشتی با خبرنگاران می شود و با این رویه قطعا آخرین بار هم نخواهد بود!همه رفقای ما که وارد این حرفه سخت و طاقت فرسا شده اند پیه هر چیزی را به تن شان مالیده اند اما یک چیز را نباید فراموش کرد که تک تک آنها حرمت دارند و انتظار می رود تا این حرمت از سوی مسئولان،پشت میز نشین ها و همه عوامل اجرایی رعایت شود.شاید یک عذرخواهی ساده کوچکترین چیزی باشد که بشود پس از آن برخورد سخیف،کمی این قشر زحمت کش را آرام کند.

۲۵۱ ۲۵۱