خدای داد!

۱۰ روز پس از صحبتهای تند خداداد عزیزی علیه دولت و وزارت ورزش در پروژه تقویت کادر فنی تیم ملی، بازنشر صحبتهای او درباره حمایت از برکناری محمد دادکان در سال ۲۰۰۶ توسط سازمان تربیت بدنی وقت خبرساز شده است.

۱۰ روز پس از صحبتهای تند خداداد عزیزی علیه دولت و وزارت ورزش در پروژه تقویت کادر فنی تیم ملی، بازنشر صحبتهای او درباره حمایت از برکناری محمد دادکان در سال ۲۰۰۶ توسط سازمان تربیت بدنی وقت خبرساز شده است.