خطاهای شناختی را جدی بگیریم

بسیاری از دانشمندان علوم شناختی، معتقدند انسانها با سه عامل تاثیر گذار بر خود، نسبت به پدیده ها و رویدادهای پیرامونی واکنش نشان می دهند.

بسیاری از دانشمندان علوم شناختی، معتقدند انسانها با سه عامل تاثیر گذار بر خود، نسبت به پدیده ها و رویدادهای پیرامونی واکنش نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.