خطری که پروژه «غریب» را تهدید می‌کند

شهید محمد بروجردی از مهم‌ترین چهره‌های مبارز دوران انقلاب است؛ تا جایی که در زمان بازگشت امام خمینی (ره) به ایران، او مسوولیت محافظت از ایشان را برعهده داشت. بروجردی از اولین تشکیل‌دهندگان و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به عنوان فرمانده‌ای باهوش و مقتدر، چهره‌های مهمی چون حاج احمد متوسلیان، شهید همت، شهید کاوه، شهید کاظمی و… را به مجموعه فرماندهان دوران دفاع مقدس اضافه کرد.

شهید محمد بروجردی از مهم‌ترین چهره‌های مبارز دوران انقلاب است؛ تا جایی که در زمان بازگشت امام خمینی (ره) به ایران، او مسوولیت محافظت از ایشان را برعهده داشت. بروجردی از اولین تشکیل‌دهندگان و فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که به عنوان فرمانده‌ای باهوش و مقتدر، چهره‌های مهمی چون حاج احمد متوسلیان، شهید همت، شهید کاوه، شهید کاظمی و… را به مجموعه فرماندهان دوران دفاع مقدس اضافه کرد.