خطر برای تهران: زاغه نشینی و آسیب پذیری در برابر زلزله 

زاغه نشینی همواره از معضلات تمامی کشورها در جهان بوده و هست و بنظر می رسد با توجه به گران شدن زندگی در شهرها و نبود شغل مناسب در روستاها و شهرهای کوچکتر، این موضوع کماکان بصورت جدی در کشور ما متاسفانه نه تنها رو به کاهش نخواهد بود بلکه گسترش آن هر روز بیشتر گریبان شهرهای بزرگتر و بخصوص تهران را خواهد گرفت.
آنچه امروز ما درباره گسترش زاغه نشینی در کشور شاهدیم بیشتر متوجه تهران و یکی دو شهر عمده کشور می باشد که متاسفانه آنها هم در زمره شهرهای پر خطر در برابر زلزله بشمار می آیند ! قابل توجه است که بهداشت و آموزش از مسائل بسیار مهم ولیکن موضوع آسیب پذیری این نوع زاغه ها و سرپناهای کاملا غیر مقاوم فقط در زمان زلزله خود را نشان خواهد داد.
تهران خود بیشترین آسیب پذیری را در برابر زلزله دارد که آمار بسته به مطالعات مختلف از ١/٥ میلیون تا حدود ٤٠٠ هزار نفر کشته برای شهر ده ملیونی و حدود ٤/٥ میلیون زخمی و مجروع را نشان می دهد. گزارشی از آمار رسمی بشرح زیر : گزارش نیویورک تایمز در این خصوص، پیش-بینی-نیویورک-تایمز-از-آمار-تلفات-احتمالی-زلزله-تهران،
اینجا: https://www.mizanonline.ir/fa/amp/new..

زاغه نشینی همواره از معضلات تمامی کشورها در جهان بوده و هست و بنظر می رسد با توجه به گران شدن زندگی در شهرها و نبود شغل مناسب در روستاها و شهرهای کوچکتر، این موضوع کماکان بصورت جدی در کشور ما متاسفانه نه تنها رو به کاهش نخواهد بود بلکه گسترش آن هر روز بیشتر گریبان شهرهای بزرگتر و بخصوص تهران را خواهد گرفت.

آنچه امروز ما درباره گسترش زاغه نشینی در کشور شاهدیم بیشتر متوجه تهران و یکی دو شهر عمده کشور می باشد که متاسفانه آنها هم در زمره شهرهای پر خطر در برابر زلزله بشمار می آیند ! قابل توجه است که بهداشت و آموزش از مسائل بسیار مهم ولیکن موضوع آسیب پذیری این نوع زاغه ها و سرپناهای کاملا غیر مقاوم فقط در زمان زلزله خود را نشان خواهد داد.

تهران خود بیشترین آسیب پذیری را در برابر زلزله دارد که آمار بسته به مطالعات مختلف از ١/٥ میلیون تا حدود ٤٠٠ هزار نفر کشته برای شهر ده ملیونی و حدود ٤/٥ میلیون زخمی و مجروع را نشان می دهد. گزارشی از آمار رسمی بشرح زیر : گزارش نیویورک تایمز در این خصوص، پیش-بینی-نیویورک-تایمز-از-آمار-تلفات-احتمالی-زلزله-تهران،
اینجا: https://www.mizanonline.ir/fa/amp/news/301462

حال با توجه به تعداد زاغه نشینان و اضافه شدن آمار کشته و زخمی این مردم آسیب پذیر و حرکت آنها به سمت تهران زلزله زده ولیکن دارای امکانات، موضوعی است که فعلا متاسفانه کسی توجه ای به آن ندارد، اما زود معضلی اساسی و غیر قابل کنترل و مدیریت خواهد بود علاوه بر مشکلات تهران زلزله زده زمان زلزله ! بجای طفره رفتن و بازی با کلمات برای منحرف کردن از گژ فکری ها و کاستی ها در سازمانهای مربوطه شهری بهتر است کمی فکر و عقل بر آنها حاکم گردد. والسلام

* استاد نمونه ایران در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران