خلیج فارس نامی به بلندای تاریخ بشریت

نام خلیج فارس در گستره تاریخ بشریت و در پهنه جغرافیای انسانی یک نام جاودانی است که تنها برازنده قامت زیبای ایران است و هر نام جعلی دیگری نشانگر عقده وکینه اقوامی است که هویت ناقص خود را در تحریف این نام ابدی، جستجو می کنند.
روز ملی خلیج فارس را در حالی پشت سر گذاشتیم که از نیم قرن گذشته به این سو قدرتهای استعماری برای هویت سازی وتحریف مسلمات تاریخی و تغییر این نام زیبا به نام های جعلی دیگر از هر ابزاری استفاده می کنند.
در طول نیم قرن گذشته که دولت های استعمار گر بریتانیا از واقعه تاریخی ملی شدن صنعت نفت دچار عقده سنگین روانی شده بودند به تدریج در صدد تغییر هویت تاریخی خلیج فارس بر آمدند .
از همان زمان برای نخستین بار روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره وزارت خارجه این کشوراز نام جعلی دیگری برای خلیج فارس استفاده کرد.
موج مهاجرت اتباع کشورهای شرق آسیا برای سازماندهی و هویت سازی جعلی تحت اشراف دولت استعمارگر بریتانیا به سوی جنوب خلیج فارس آغاز شد در حالی که تا یکصد سال اخیر هیچگونه تمدنی به جز تمدن ایران در منطقه وجود نداشت.
شکل گیری قارچ گونه رژیم های جعلی در پرتو سستی، بی تحرکی وخمول ..

نام خلیج فارس در گستره تاریخ بشریت و در پهنه جغرافیای انسانی یک نام جاودانی است که تنها برازنده قامت زیبای ایران است و هر نام جعلی دیگری نشانگر عقده وکینه اقوامی است که هویت ناقص خود را در تحریف این نام ابدی، جستجو می کنند.

روز ملی خلیج فارس را در حالی پشت سر گذاشتیم که از نیم قرن گذشته به این سو قدرتهای استعماری برای هویت سازی وتحریف مسلمات تاریخی و تغییر این نام زیبا به نام های جعلی دیگر از هر ابزاری استفاده می کنند.

در طول نیم قرن گذشته که دولت های استعمار گر بریتانیا از واقعه تاریخی ملی شدن صنعت نفت دچار عقده سنگین روانی شده بودند به تدریج در صدد تغییر هویت تاریخی خلیج فارس بر آمدند .

از همان زمان برای نخستین بار روزنامه انگلیسی گاردین با اشاره وزارت خارجه این کشوراز نام جعلی دیگری برای خلیج فارس استفاده کرد.

موج مهاجرت اتباع کشورهای شرق آسیا برای سازماندهی و هویت سازی جعلی تحت اشراف دولت استعمارگر بریتانیا به سوی جنوب خلیج فارس آغاز شد در حالی که تا یکصد سال اخیر هیچگونه تمدنی به جز تمدن ایران در منطقه وجود نداشت.

شکل گیری قارچ گونه رژیم های جعلی در پرتو سستی، بی تحرکی وخمول سیاسی رژیم پهلوی از همان زمان آغاز شد در حالی که در آن دوران سیاه هیچگونه اقدام فرهنگی برای تقابل با هویت سازی های جعلی در آنسوی ساحل خلیج فارس، از سوی رژیم گذشته صورت نگرفت.

متاسفانه جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر که احساس کرد با شکل گیری رژیم های بی هویت و جعلی سفره های نفتی گسترده ای در جنوب خلیج فارس گشوده خواهد شد بر طبل قومیت گرایی کوبید و تغییر هویت این آبراه را در دستور کار قرار داد.

نام جعلی دیگری که در طول نیم قرن گذشته بر روی خلیج فارس قرار داده شد اگر چه تغییری در واقعیت های تاریخی وجغرافیایی ایجاد نخواهد کرد اما به نوعی به آلودگی محیط سیاسی این منطقه کمک می کند.

تاریخ ایران به گستردگی تاریخ بشریت است وتاریخ خلیج فارس بر گرفته از هویت جغرافیای ملت ایران است در حالی که عمر رژیم های بی هویت موجود در آن سوی ساحل خلیج فارس از نیم قرن تجاوز نمی کند.

از سوی دیگر وجود یک قومیت شناسنامه دار و با هویت در آن سوی ساحل خلیج فارس همواره مورد تشکیک وتردید مورخان است زیرا ساختار اجتماعی موجود در کشورهای جنوب خلیج فارس نشان می دهد که این ساختار کاملا مهاجرتی و ترکیبی است.

تجزیه وتحلیل واقع بینانه ومیدانی "دموگرافی " منطقه نشان می دهد که تنها ۳۰ درصد از ساکنان جنوب خلیج فارس با تشویق دولت های استعمار گر انگلیس از جزیره العرب به جنوب خلیج فارس مهاجرت کرده اند در حالی که ۷۰ در صد دیگر "مستعرب" ودارای هویت اکتسابی هستند.

از اتفاقات دردناکی که طی این نیم قرن رخداد مساله تجزیه دردناک بحرین از پیکره ایران بزرگ بود که این اتفاق تراژیک به دلیل ضعف وزبونی و سیاست باج دهی رژیم پهلوی صورت گرفت.

حساسیت های ملی و بین المللی در مقابل تحریف نام خلیج فارس باید افزایش یابد ورسانه ها ی "خجالت زده " داخلی که نسبت به اینگونه تحریف ها بی تفاوت هستند نباید از خود بی تفاوتی نشان دهند.

خلیج فارس تنها یک ابراه تجاری نیست بلکه تلاطم امواج آن حکایت از خروش طوفنده ملت بزرگی به نام ایران است که هویت این ملت، تمدنی بیش از ۶ هزار سال به عنوان پشتوانه تاریخی، پشت سر دارد.

لذا به نظر می رسد نام بزرگ خلیج فارس در گستره تاریخ بشریت و در پهنه جغرافیای انسانی یک نام جاودانی است که تنها برازنده قامت زیبای ایران است و هر نام جعلی دیگری نشانگراوج عقده وکینه اقوامی است که هویت ناقص خود را در تحریف این نام ابدی جستجو می کنند.

۳۱۱۳۱۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.