خودروساز داخلی اُعجوبه است این هم سندش!

بارها و بارها مردم و مقامات مختلف، از نمایندگان مجلس تا رییس پلیس راهور و صنعتگران مسوول و غیرمسوول و… از کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی انتقاد کرده اند.
گوش شنوایی که نیست، تازه ماجرا به نفع خودروسازان هم به پیش می رود.
خودروهای بی کیفیت داخلی هر لحظه با افزایش قیمت مواجه می شوند و نکته تاسف بار ماجرا آنجاست که با وجود گران شدن و با وجود بی کیفیت بودن اما به طور سرسام آوری متقاضیان عجیبی هم پیدا می کنند.
واقعیتش معتقدم خودروسازان داخلی از جهاتی نسبت به برندهای خارجی معروف یکی دو سرو گردن بالاتر هستند؛چرا نباشند؟!
سیاستی که این خودروسازان دارند و استفاده -یا بهتر عرض کنم سوء استفاده ای- که از وضعیت ناپایدار و شکننده اقتصادی کشور می کنند باعث می شود تا برای یک خودرو بی کیفیت داخلی با رقمی عجیب میلیون ها نفر ثبت نام می کنند.
وضعیت اقتصادی کشور چنین به پیش می رود که مردم از روی ناچاری از این که می بینند اندک سرمایه گذاری پرسود همین ثبت نام خودرو و فروش به دوبرابر قیمت آنهاست به چنین کاری متوسل می شوند.
آمار عجیبی که روز گذشته یکی از این خودروسازان اعلام کرد بیش از ۵ میلیو..

بارها و بارها مردم و مقامات مختلف، از نمایندگان مجلس تا رییس پلیس راهور و صنعتگران مسوول و غیرمسوول و… از کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی انتقاد کرده اند.

گوش شنوایی که نیست، تازه ماجرا به نفع خودروسازان هم به پیش می رود.

خودروهای بی کیفیت داخلی هر لحظه با افزایش قیمت مواجه می شوند و نکته تاسف بار ماجرا آنجاست که با وجود گران شدن و با وجود بی کیفیت بودن اما به طور سرسام آوری متقاضیان عجیبی هم پیدا می کنند.

واقعیتش معتقدم خودروسازان داخلی از جهاتی نسبت به برندهای خارجی معروف یکی دو سرو گردن بالاتر هستند؛چرا نباشند؟!

سیاستی که این خودروسازان دارند و استفاده -یا بهتر عرض کنم سوء استفاده ای- که از وضعیت ناپایدار و شکننده اقتصادی کشور می کنند باعث می شود تا برای یک خودرو بی کیفیت داخلی با رقمی عجیب میلیون ها نفر ثبت نام می کنند.

وضعیت اقتصادی کشور چنین به پیش می رود که مردم از روی ناچاری از این که می بینند اندک سرمایه گذاری پرسود همین ثبت نام خودرو و فروش به دوبرابر قیمت آنهاست به چنین کاری متوسل می شوند.

آمار عجیبی که روز گذشته یکی از این خودروسازان اعلام کرد بیش از ۵ میلیون نفر کد ثبت نامی است که یقینا با وجود تمدید تا چند روز آینده این تعداد افزایش هم خواهد یافت.

الان خودروساز داخلی جوری برنامه ریزی کرده که ملت برای خودروهای بی کیفیت آنان حاضرند ساعت ها در سایت های ثبت نام وقت خود را تلف کنند تا بلکه بتوانند خودرویی ثبت نام کنند و اگر موفق به ثبت نام شوند و اگر در نهایت نامشان در قرعه کشی بیرون آمد از آن به سود خوبی برسند.

خودروساز چه از این بهتر می خواهد؟ کدام خودروساز خارجی چنین است؟اصلا با این وصف چرا باید برای کیفیت بالا دل بسوزاند و هزینه کند. همین بی کیفیت ها این همه متقاضی دارد.

اقتصاد بیمار کشور بیش از همه به نفع خودروسازان داخلی است و به ضرر مردم.

الان بخشی از مردم ایران در رقابتی عجیبند تا خودرو ثبت نام کنند و در صورت برنده شدن در قرعه کشی، آن را با قیمتی بعضا تا دو برابر به سایر مردم بفروشند! و این نشانه ای از حال و روز وضعیت اقتصادی کشور است؛متاسفانه.