داغی بر دل همه ایران‌دوستان

هوالباقی. درگذشت استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن ضایعه ای بزرگ برای ادب و فرهنگ ایران و داغی بر دل همه ایران دوستان است. او که نویسنده و شاعر و ادیب بود این صفات و فضایل را با آزادگی و نجابت و ایران دوستی توأم کرده بود و به همه سفارش می کرد که ایران را از یاد نبرند.
اکنون که او روی در نقاب خاک کشیده است روح بلندش اطمینان داشته باشد که ایران هم او را از یاد نخواهد برد. این ضایعه را به همه اهل فرهنگ و ادب ایران و بخصوص به همسر گرامیش استاد دکتر شیرین بیانی و همه بازماندگان و بستگانش تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای او طلب مغفرت و رحمت می کنم.
* رئیس فرهنگستان علوم ایران

هوالباقی. درگذشت استاد دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن ضایعه ای بزرگ برای ادب و فرهنگ ایران و داغی بر دل همه ایران دوستان است. او که نویسنده و شاعر و ادیب بود این صفات و فضایل را با آزادگی و نجابت و ایران دوستی توأم کرده بود و به همه سفارش می کرد که ایران را از یاد نبرند.

اکنون که او روی در نقاب خاک کشیده است روح بلندش اطمینان داشته باشد که ایران هم او را از یاد نخواهد برد. این ضایعه را به همه اهل فرهنگ و ادب ایران و بخصوص به همسر گرامیش استاد دکتر شیرین بیانی و همه بازماندگان و بستگانش تسلیت می گویم و از خداوند بزرگ برای او طلب مغفرت و رحمت می کنم.

* رئیس فرهنگستان علوم ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.